Od 1. ledna budou dané průkazy neplatné. „Občan se pak nejen zbytečně vystaví sankcím, ale může mít i problémy s vyřizováním záležitostí tam, kde se vyžaduje prokázání totožnosti jeho předložením,“ upozornil Petr Zákutný z tiskového odboru krajského úřadu.

Povinnost výměny zastaralé legitimace odpadá u lidí narozených před 1. lednem 1936. Ovšem platí to jen v případě, že nemají na současném průkazu totožnosti platnost omezenou konkrétním datem, ani se u nich nezměnily údaje jako rodinný stav nebo trvalé bydliště. Žádosti o vydání průkazů totožnosti jsou dostupné na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.