Kromě nich už složilo státoobčanské sliby na otrokovické radnici za poslední čtyři roky patnáct cizinců. Zájemci pocházeli nejčastěji zvýchodoevropských zemí jako například Polsko, Rusko, Makedonie či Bělorusko. Před dvěmi lety tam získal občanství dokonce jeden muž zAlžíra.

Cizinci skládají sliby pravidelně ina zlínském magistrátě. „Jedná se vždycky oněkolik případů ročně,“ poznamenala mluvčí Marie Masaříková.

Vcelém Zlínském kraji už získalo české občanství od roku 2004necelých stošedesát lidí. „Když nepočítám nové dva přírůstky, jedná se celkem osto padesát šest cizinců,“ informoval mluvčí Krajského úřadu PatrikKamas.