Největší debata se strhla kolem nového územního plánu. Lidem vadí, že do něj má být začleněna možná nová trasa silnice ze Zlína do Vizovic vedoucí právě přes Lužkovice. „Rozhořčení lidí chápu, bohužel vtěchto věcech musí zvítězit odborná stanoviska nad laickými názory,“ vysvětlil zlínský radní zodpovědný za dopravu Zdeněk Blažek.

Debaty vmístní hospodě se zúčastnil iobčan Lužkovic Jan Kalenda. Ten poukázal na chybějící chodník vnepřehledném úseku. „Už se otom několikrát bezvýsledně jednalo,“ dodal Kalenda. Chodník se podle mluvčí magistrátu Marie Masaříkové postaví spolu snovou kanalizací.

Kompletní články najdete pouze v tištěném vydání Zlínského deníku a nově ve službě E-paper.