Založení místní akční skupiny umožnilo nákup drobné techniky

Ty by neměli šanci dostat, kdyby se o tyto peníze ucházeli jednotlivě. „Aktivní přístup obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí může v příštích letech získat do našeho regionu osm až dvanáct milionů korun ročně,“ ujistila předsedkyně mikroregionu a starostka Pozlovic Olga Tkáčová.

Místní akční skupina se v srpnu zapojila do výzvy ministerstva zemědělství v programu LEADER. „Z padesáti přihlášených byl náš záměr nazvaný Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity vyhodnocený jako jeden z nejlepších,“ pokračovala Tkáčová. Na dofinancování akcí z tohoto záměru získaly obce dotaci dva a půl milionu korun. Peníze dotují projekty, jako je rozšíření technologického vybavení Služeb města Slavičína, zkvalitnění prevence kardiovaskulárních onemocnění ve Slavičíně nebo ozvučení akcí na veřejných prostranstvích pořádaných římskokatolickou farností Pozlovice.

„Město získá díky tomu například dvě rehabilitační lůžka do nemocnice a přístroje, jako je počítač či centrifuga,“ upřesnil starosta Slavičína Jaroslav Končický.
Jednotlivé projekty jsou dotované padesáti až jednasedmdesáti procenty. Právě jednasedmdesát procent je příspěvek na pořízení techniky nutné k zajištění údržby veřejných prostranství třeba v Ludkovicích, Pozlovicích, Velkém Ořechově nebo Podhradí. Starostové obcí si ji vyzvedli minulý týden.

„Dostáváme sekačku na trávu, motorovou pilu, křovinořez a sněhovou frézu. Jsem opravdu spokojený, že jsem v místní akční skupině,“ usmál se starosta Velkého Ořechova Miroslav Majíček s tím, že další plány na využití dotací musí spolu s ostatními starosty teprve promyslet.

„Zeleň máme na starosti všichni a toto je nejjednodušší cesta, jak k obcím k takové technice pomoci. V dotačních programech je totiž vždycky nějaká minimální výše investice. Pokud chce obec pořídit majetek třeba za padesát tisíc, tak by sama nesplnila podmínky dotačního programu,“ zdůvodnila výhodnost spolupráce obcí Tkáčová. Navíc společné nákupy podle ní zmenší i objem potřebných lejster.