Obce neví, jak na rekonstrukci místa připomínajícího válečnou tragédii vzít přibližně tři a půl milionu korun. Tak je to alespoň napsáno v příslušné strategii obnovy památníku.

„Není v silách mikroregionu Ploština tolik peněz sehnat, dolehla na nás krize a rapidně se snížily příjmy obcí z daní,“ řekl starosta Újezdu Vladimír Kráčalík, který je zároveň šéfem mikroregionu.

Kraj přitom přispěje na tuto významnou památku méně než samotný mikroregion, a to přibližně třemi miliony. To je asi jen 45 procent celkové sumy. „S obcemi jsme tuto strategii projednali a všichni souhlasili,“ reagoval na stesky obcí náměstek hejtmana pro oblast kultury a cestovního ruchu Jindřich Ondruš.

Starosta Vysokého Pole Josef Zicha však podotýká, že obce mikroregionu po celou dobu projednávání autory strategie upozorňovali, že peníze nemají. „Nebyli jsme však vyslyšeni. Samozřejmě chápeme, že bychom se na podpoře Ploštiny měli podílet, ale nemáme tak vysoké prostředky z rozpočtů na dofinancování těchto úprav,“ tvrdí Zicha.

Podle Ondruše se však vložené náklady obcím vrátí jinak. „Chceme z památníku udělat navštěvované místo. Vyšší návštěvnost totiž pomůže právě těm okolním obcím, které si teď stěžují,“ podotkl Ondruš.

Konkrétní pomoci zatím není schopná ani místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, která je garantem ploštinského památníku. „O peníze usilujeme, ale zatím nemůžu říct žádnou určitou částku. Musíme se orientovat na podporu z evropských fondů, případně ze státního rozpočtu,“ podotkla Gajdůšková.

Stejně jako Ondruš se nad postojem obcí pozastavil statutární náměstek zlínského hejtmana Libor Lukáš.

„Takové stesky mě překvapují, aktivita Zlínského kraje je totiž příkladná. Osobně jsem se například zasadil o to, že Lesy České republiky přislíbily opravit přístupovou cestu z Vysokého Pole na Ploštinu,“ uvedl Lukáš.

„My jsme pana náměstka Lukáše požádali, aby to vyjednal, protože je členem dozorčí rady Lesů za Zlínský kraj. Je chvályhodné, že se mu to podařilo, učinil to ale na náš popud,“ komentoval to Kráčalík.

Cesta se tak má opravit už tento rok. „Ano, máme to na letošek v plánu, v tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace. Předpokládáme, že přibližně do konce prázdnin vypíšeme výběrové řízení na dodavatele a oprava nebo její podstatná část proběhne ještě v tomto roce,“ informoval mluvčí Lesů ČR Michal Kačena.

Ploština je významnou českou památkou, která připomíná vypálení pasekářské osady za druhé světové války. „Je to nepochybně místo nadregionálního významu,“ podotkl Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu v Praze.

V čem obnova památníku spočívá

Cílem rekonstrukce památníku Ploština je dát památníku vlídnější tvář. Celkem to přijde na asi šest a půl milionu korun. Dojde například k opravě objektu, kde je expozice. Ta se rovněž změní. Nebude tak poplatná minulému režimu a bude věnována spíše jen ploštinské tragédii. Hotovo by mělo být v roce 2011. Součástí projektu je doplnění prostranství například o lavičky a naučné venkovní panely. V plánu je i zařadit památník do sítě turistických stezek, což by mělo zvýšit jeho návštěvnost.

zdroj: Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině