Tuto povinnost vesnicím i městům ukládá zákon, splnit ji musejí během několika následujících let. Před rozhodnutím, zda se napojit na čističku ve Zdounkách, či postavit vlastní, stálo například vedení Troubek – Zdislavic. Tam se nakonec kvůli financím rozhodli pro stavbu, zvažované připojení na Zdounky by totiž vyšlo téměř nastejno.

„Založili jsme proto minimikroregion, kde chceme výstavby čističek odpadních vod řešit,“ vysvětlil starosta Troubek František Čech. Mimo jeho obec jsou ve zmíněném neoficiálním sdružení také Cetechovice, Honětice, Hoštice a místní části Zdounek, jako jsou Cvrčovice, Těšánky, Nětčice a Divoky.

Povinnost mít vlastní zařízení ukládá zákon, vznikají tak „minimikroregiony“

Zdounky jako spádová obec však čističku odpadních vod už vlastní. V místních částech proto vedení obce zvolilo, že je na ni pouze připojí. „Necháme ve vesnicích zbudovat splaškové kanalizace včetně čerpacích stanic. Do konce příštího roku musí být zpracována dokumentace, stavebně zrealizován by pak projekt měl být do konce roku 2010,“ informoval starosta Zdounek Martin Drkula. Smyslem minimikroregionu je, aby obce dosáhly společně na dotace. Peníze totiž mohly získat jen vesnice s počtem obyvatel nad dva tisíce.

„Ministerstvo zemědělství však nedávno nabídlo, že dotaci mohou získat i obce do pěti set obyvatel. Teď zatím nevím, zda budeme žádat o peníze zvlášť, či dohromady,“ podotkla starostka Cetechovic Eva Váňová. Nejasno má zatím i starosta Troubek.

„Nabízí se nám možnost samostatně podat žádost o dotaci. Do konce roku musíme prozatím zpracovat územní rozhodnutí, do roku 2012 pak zařízení postavit,“ dodal Čech. Ne všechny obce však povinnost vnímají jako naléhavý problém. „Nemáme se s kým spojit. Dokud to stát nebude dotovat, tak se do toho nepustíme,“ uvedl třeba starosta Prusinovic Petr Lipner.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE:

Zpravodajství Sport Kultura Podnikání Černá kronika