Cílem vybudování obchvatu je ochrana přírodních léčivých vod, snížení dopravní zátěže v centrální zóně Luhačovic a zlepšení kvality života a návštěvníků.

Plánovaný projekt s odhadovanou cenou téměř miliardu a půl by se mohl začít realizovat v roce 2030. Obchvat by měl začínat u křižovatky u Biskupic, na druhé straně se napojí na okružní křižovatku nad Luhačovickou přehradou. Dlouhý bude 9,6 kilometru, ve stoupání a klesání mezi přehradou a Petrůvkou by měl mít dva pruhy v každém směru.

"Těší mne, že jsme postoupili v přípravě obchvatu do další fáze, kde jsme si stanovili jednotlivé závazné kroky, které vedou až k vydání stavebního povolení," řekl starosta města Marian Ležák.

close Trasa plánovaného obchvatu Luhačovic. info Zdroj: město Luhačovice zoom_in Trasa plánovaného obchvatu Luhačovic.

Velkou podporu v realizaci obchvatu vyjádřil i generální ředitel lázní Jiří Dědek.

"Enormní nárůst dopravy představuje velkou hrozbu pro dlouhodobou udržitelnost přírodních léčivých zdrojů. Dalším významným kladem obchvatu by bylo zlepšení kvality ovzduší a snížení hlučnosti, což je jedna z podmínek pro existenci lázeňských míst do budoucnosti," sdělil Jiří Dědek.

Rozdělení jednotlivých kompetencí mezi město a kraj

Město Luhačovice bude hlavním iniciátorem a koordinátorem potřebných změn územních plánů v sousedních katastrech okolních obcí. Zajistí také zpracování a projednání dokumentace pro posouzení vlivu stavby na živo.

Zlínský kraj se zavazuje zahájit podrobný geotechnický průzkum území v rozsahu doporučeném technicko-ekonomickou studií. Dále zajistí zpracování kompletní dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP) a ve finální fázi přípravy obstarání stavebního povolení k zahájení stavby.

Na finančním zajištění celého projektu by se mohl podílet dotací stát i Evropská unie.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Otevření Slunečních lázní Luhačovice

Otevření Slunečních lázní Luhačovice | Video: Pavel Bohun a Věra Smýkalová