„Ta u Hulína tvoří významnou dálniční křižovatku s D1 a budoucí D49 a jižním směrem povede na Uherské Hradiště až k dálnici D2 u Břeclavi. Po úplné realizaci umožní spolu s dálnicí D1 komfortní dopravní spojení mezi Olomoucí a Břeclaví,“ představil celou budoucí dálnici D55 ředitel zlínského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

A jak to v místě nově vznikajícího jihovýchodního obchvatu vypadá rok po poklepání základního kamene?

Deník se na místě byl podívat.

Podle šéfa krajského ŘSD Karla Chudárka jsou v současnosti udělány z devadesáti procent veškeré přeložky sítí.

„Budují se už jen kanalizace pro odvodnění tělesa dálnice a probíhají výstavby tří mostů, z nichž jeden už má pilíře. Stavebníci již na něm mají bednění a budou dělat mostovku,“ zmínil Karel Chudárek.

Úprava terénu

Na začátku obchvatu se v současnosti provádí hrubé terénní úpravy. Na řadu v těchto dnech přijdou ještě další násypy trasy. V místě je již vybudovaná kanalizace, což prozrazují čnící betonové skruže.

Na začátku plánovaného obchvatu se v současnosti provádí hrubé terénní úpravy. Na řadu v těchto dnech přijdou ještě další násypy trasy. V místě je již vybudovaná kanalizace, což prozrazují čnící betonové skruže. Podle jejich výšky jde poznat, jak vysoká dPodle jejich výšky jde poznat, jak vysoká dálnice bude a že násypů na dorovnání kanalizačních šachet bude potřeba ještě opravdu mnoho.

„Od Plemenářských služeb až k Moravské skládkové společnosti a kvítkovické křižovatce bude současně vybudována i obslužná komunikace,“ upozornil Karel Chudárek s tím, že bude ústit až na staré malenovické cestě.

Pod pohořelickou cestou se v současnosti budují pilíře pro nový most.

Dílo má mít celkem čtyři mosty.

„Dokončují se ještě přeložky sítí, nicméně většinu z nich již máme hotovy. Chybí tady dokončení vysokotlaku vody,“ popsal práce na tomto úseku Karel Chudárek.

Průchody pro zvěř

Při pohledu na vznikající těleso si může člověk všimnout obrovských rour. Ty budou zabudovány do náspu dálnice tak, aby vznikly průchody pro zvěř.

Při pohledu na vznikající těleso si může člověk všimnout obrovských rour. Ty budou zabudovány do náspu dálnice tak, aby vznikly průchody pro zvěř. „Aby dálnice nebyla pro zvěř nepřekonatelnou překážkou. Celé těleso bude sloužit i tomu, že zadrží obrovské

„Aby dálnice nebyla pro zvěř nepřekonatelnou překážkou. Celé těleso bude sloužit i tomu, že zadrží obrovské splachy zemědělské půdy při velkých deštích, které zaplavují i komunikaci první třídy,“ přiblížil šéf krajského ŘSD s tím, že pro ně, investory stavby, je krajinotvorba nesmírně důležitá.

„Měníme krajinu na mnoho let, většinou v pozitivním směru,“ připomněl Chudárek.

Před Napajedly zase vznikne na sjezdu z dálnice  okružní křižovatka, která bude převádět provoz. Jen kousek od plánovaného dálničního sjezdu již vyrostly pilíře pro další most.

Místo staré, kostkové komunikace, která bude na křižovatku napojena, vznikne nová, současně zde má podle ŘSD vzniknout nová cyklostezka a chodník.

„Bude vybudován směrem do průmyslové zóny, aby občané Napajedel, kteří v průmyslové zóně pracují, mohli chodit bezpečně po chodníku a ne po silnici,“ vysvětlil šéf krajských silničářů. Doplnil, že stavba v tomto místě končí a napojuje se zde na stávající silnici I/55.

„Ovšem i tady dojde ke změně, silnice tady bude vypadat jinak, jedna ze silnic navazující na ni bude zaslepena, stará křižovatka tady zanikne. Vše bude vedeno přes nový most,“ plánují stavebníci.

Stavba pomůže regionu ekonomicky i ekologicky

Pro lidi z regionu je stavba dálnice a navazující dopravní stavby velmi důležitá, pomáhá rozvíjet krajinu i ovlivnit průmyslový a s tím související ekonomický rozvoj regionu.

„Kladně ovlivňujeme ekonomický rozvoj. Bez dopravního spojení by nebyly postaveny nové fabriky. Vzniká tady nová průmyslová zóna, to vše díky dálnici protože vznikne rychlé spojení. Navíc se uleví městům, zmizí kamiony a těžká výroba, zůstanou tam spíše služby a nebude  do města zajíždět těžká nákladní doprava,“ vysvětlil význam obchvatu Karel Chudárek, který vyzdvihl, že pro ŘSD je současně nesmírně důležitý i dopad na životní prostředí.

„Tvoříme krajinu, měníme  odtokové poměry vody, stavba dálnice není jen o strojích a betonu, ale zasahuje i do přírodních biotopů v krajině,“ vysvětlil Karel Chudárek.