„Jsem ráda, že tu něco takového bude. Snažím se třídit odpad, mladí mě to teď zrovna učí. Na druhou stranu jsme roztáhaná dědina. Bojím se, že když sběrný dvůr vznikne na okraji obce směrem na Napajedla, aby ti z opačného konce odpad raději nehodili někde bokem, nebo všechno dohromady do popelnice," říká Deníku například Jiřina Černá z Halenkovic.

Od nového velkého sběrného dvora si vedení obce slibuje zefektivnění a zvýšení množství vytříděného odpadu, tím pádem i úsporu v obecním rozpočtu a hlavně v nastaveném poplatku za komunální odpad pro občana.

„Je nutností neustále zlepšovat služby v tomto odvětví. Samozřejmě na začátku jsou nemalé investice, které se ale časem vrátí," vysvětluje Jaromír Blažek, šéf halenkovické radnice.

Nedávno zastupitelstvo schválilo na svém jednání právě odkup budovy bývalého vepřína za zhruba tři miliony korun. Obec by objekt měla vlastnit už během měsíce. Demolice v areálu plánují jen částečné. Nyní pracují na projektové dokumentaci.

„Základem bude zázemí pro naši obecní techniku, jako je nákladní auto, traktor, zemědělské stroje, vlečky, sekačky. Doteď máme stroje rozmístěné různě po obci," informuje starosta.

Zbytek areálu vyplní velký sběrný dvůr na tříděný odpad. Například na stavební suť, papír, železo, barevné kovy, pet láhve, dřevo či třeba i bioodpad. V současné době jsou kontejnery rozmístěné napříč obcí, ale ne na všechny komodity. Při realizaci sběrného dvora budou mít obyvatelé šanci odvést odpad na jedno místo s dostatečným úložným prostorem včetně široké škály druhů uložení.

„Chceme tímto krokem ušetřit,"říká starosta Blažek.

Halenkovice spadají pod Otrokovické technické služby svozem popelnic, ale velkoobjemové kontejnery, které obec v letošním roce bezmála za 350 tisíc korun pořídila, a sama si je začala i vyvážet, jsou první vlaštovkou k daným úsporám.

„Odpad do nového sběrného dvora budou moci naši obyvatelé, na rozdíl od jiných obcí, uložit zadarmo. Raději náklady, které překročí vybranou částku, uhradíme z obecních peněz. Hlavně, že to u nás bude hezky vypadat. Bude to lepší, než kdyby obyvatelé odpad hodili někde do příkopu," podotýká Jaromír Blažek.

V roce 2009 vytřídili v Halenkovicích 133 tun velkoobjemového směsného odpadu, o rok později 116 tun, v roce 2011 237 tun, v roce 2014 169 tun. Stavební suti v roce 2008 34 tun, před dvěma roky 52 tun. Papíru ročně vytřídí na 24 tun a od minulého roku vytřídili i 5 tun dřeva.