Zatím se objevili tři zájemci, kteří jsou ochotni, v případě, že dostanou možnost pohledávky odkoupit a spor vyhrají, polovinu vyhrané částky obci darovat. Mezi ně patří i bývalá starostka Rokytnice, teď senátorka Jana Juřenčáková.

„Na konci minulého týdne jsem se obrátila na zastupitelstvo Rokytnice s žádostí o odkoupení soudního sporu. Vzhledem k tomu, že v případě stažení žaloby se obci vrátí pouze soudní poplatky, nabídla jsem, že kromě nich uhradím i další náklady související s touto záležitostí,“ uvedla Juřenčáková.

Kromě žádosti však požaduje vedení obce od zájemců ještě před zastupitelstvem předložení návrhu smlouvy o postoupení pohledávky. „Ta by měla obsahovat, kdy zájemce obci zaplatí soudní poplatky ve výši 225 080 korun a náhradu souvisejících právních služeb ve výši třicet tisíc korun. Dále tam musí být blíže upřesněno, kdy a jak bude žadatel investovat polovinu vysouzené částky zpět do obce ,“ řekl starosta Rokytnice Antonín Goňa.

Podotkl, že to je jedna ze základních podmínek při odprodeji obecního majetku. „Vzhledem k tomu, že nám od 2. března běží dvacetidenní lhůta, kterou nám dal zlínský okresní soud, musíme schválit postoupení pohledávky i smlouvu o jejím postoupení na jednom zasedání zastupitelstva,“ informoval Goňa.

Zdůraznil, že pokud má být rozhodnuto zodpovědně, musí mít zastupitelé návrh smlouvy, ověřený obcí najatým právníkem alespoň tři dny před konáním zasedání.

S takovým postupem však Juřenčáková zcela nesouhlasí.

„Nemám problém s tím, že nechám od právníka zpracovat smlouvu ani s uhrazením nákladů. Jen mi připadá divné, že má být smlouva vypracována ještě před zastupitelstvem, když nemůžu vědět, co přesně schválí,“ poznamenala senátorka. Doplnila však, že smlouvu nechá i přes své pochybnosti vypracovat.

Stejný postup zvolili i další dva zájemci o odkoupení pohledávek. „Chystám se kvůli tomu k právníkovi,“ sdělil obyvatel Rokytnice Josef Mentlík.

A neváhá ani druhá žadatelka.

„Už jsem byla na úřadě, abych zjistila, jak přesně mají požadované dokumenty vypadat, aby náhodou nedošlo k tomu, že by nebyly kvůli nějaké drobné chybě uznány,“ přiblížila členka zastupitelstva Věra Poláchová, která jako jediná na posledním zastupitelstvu pro ukončení sporu nehlasovala.

Akcie, o které se ve sporu jedná, získal Slavičín ještě v době, než se od něj Rokytnice oddělila. Po městě tak vedení nově vzniklé obce požadovalo sedm procent akcií, tedy tolik, kolik procent obyvatel odtržením ubylo.