Na základě výzvy bylo Odboru sociálních věcí krajského úřadu doručeno 19 návrhů, z nichž komise vybrala 8 laureátů: Pět žen získalo ocenění spojené s finančním darem a kromě toho byla udělena i tři mimořádná manažerská ocenění.

„Oceňování lidí v sociálních službách je velmi potřebné, protože tato oblast je pořád ještě Popelkou a zaslouží si mnohem větší společenskou prestiž,“ uvedla radní Michaela Blahová.

„Jde o profesi fyzicky i psychicky velmi náročnou. Ti, kdo tam pracují, musí mít nejen odborné vzdělání, ale také srdce a velkou empatii. Mám radost, že se za poslední dvě desetiletí změnil přístup k uživatelům a že se dnes klade mnohem větší důraz na jejich lidskou důstojnost a na rozvoj osobnosti,“ vysvětlila Blahová.

„Pracovník roku v sociálních službách“.

Oceněni byli: Barbora Bridová Jančíková z Charity Zlín (terénní pečovatelská služba),Bc. Jana Čelůstková ze Střediska rané péče EDUCO Zlín (terénní sociální pracovník pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením), Mgr. Erika Hanzalová (vedoucí a sociální pracovnice ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Alena Hniličková (Dětské centrum Zlín – práce s dětmi vyžadujícími okamžitou pomoc, Bc. Zlatuše Lušovská z Charity Valašské Meziříčí (Denní stacionář Radost). Za manažerskou práci byli vyznamenáni: Mgr. Jitka Adámková – vedoucí zařízení Diakonie ČCE – středisko Vsetín (Domov Harmonie), Mgr. Dagmar Klučková – ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže a Bc. Radomír Vítek – vedoucí služby Naděje (pobočka Zlín).