Organizace uvedla, že musela ukončit provoz jednak kvůli personální situaci, ale hlavně z důvodu nedostatku peněz.

V době po protikoronavirových opatřeních se začalo škrtat v grantech a dotacích, méně štědré budou i krizí zasažené firmy. Právě na sponzoringu byl spolek závislý.

„Ukončení Mamma Help bylo pro mne i pro mé kolegyně z jiných center obrovský šok,“ říká koordinátorka Kateřina Vondráčková, která vedla zlínské centrum od jeho založení 13 let.

Vedle Zlína působil MH i v Praze, Brnu, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Olomouci a Přerově.

Jednotlivá centra poskytovala návštěvníkům širokou škálu aktivit a poradenství.

Terapeutky s empatií a dovednostmi

„Ve zlínském centru se bylo možné zapojit do pravidelných středečních programů rehabilitačních cvičení, dílen, vaření, vzdělávacích akcí a tak dále, “ popisuje Kateřina Vondráčková.

Pacientky se prostřednictvím centra mohly také přihlásit na rekreační pobyty, pro veřejnost byly pořádány pravidelné benefiční akce a výstavy.

Podle Vondráčkové právě osvěta veřejnosti byla jedna z nejdůležitějších aktivit.

„To se dělo prostřednictvím přednášek, praktických workshopů a kampaní,“ vyjmenovává.

O chod centra se starala Vondráčková s odborným garantem Jiřím Gatkem za pomoci tří terapeutek a celé řady dobrovolníků.

„Všem, kteří vašemu centru byli méně či více nápomocní, patří obrovský dík,“ nešetří chválou Kateřina Vondráčková. Ročně navštívilo zlínské centrum až 350 žen, popřípadě příbuzných pacientek.

„V MH centrech vedla rozhovor vždy jedna terapeutka, která díky osobní zkušenosti s nemocí dokázala projevit velkou míru empatie, měla na rozhovor dostatek času a samozřejmě potřebné dovednosti,“ nastiňuje Vondráčková.

Pacientkám v centru zároveň pomohli s informací například o důchodu, lázeňské péči, či s návratem do zaměstnání. Během dvaceti let evidovala organizace ve svých centrech až 80 000 klientek.

"Holky, už mi zase chutná"

Kromě individuálních rozhovorů a středečního programu přišli dobrovolníci centra s celou řadou projektů, které se zaměřovaly na různé problémy spojené s rakovinou prsu.

Jedním z takových je například projekt „Holky, už mi zase chutná“.

„Ženy, které prošly onkologickou léčbou, trpí často nechutenstvím. Projekt těm, které se právě s rakovinou prsu potýkají, ale chce vzkázat, že zas bude líp,“ vysvětluje Vondráčková.

Další významný projekt nesl název „Říct to dětem“. „Společně s psychology pomáhal maminkám citlivě vysvětlit vše kolem nemoci a změn, které s sebou přináší,“ dodává.

Internetové stránky MH budou nadále dostupné, i přes ukončení činnosti.

„Nebyli jsme jedinou možností, kam se mohly pacientky uchýlit. Kontakty jsou na stránkách Ministerstva zdravotnictví, nebo na www.linkos.cz,“ radí závěrem Kateřina Vondráčková, kam se nyní mohou ženy s rakovinou prsu obrátit pro pomoc.