Nové chodníky, parkoviště, městská zeleň nebo také lavičky či osvětlení. To vše je v plánu. Pracuje se i na dalších chodnících, které nejsou zahrnuty v projektu.

S mírným zpožděním několika dní byla zahájena také montáž dětského hřiště vedle mateřské školy a současně se také zatepluje budova prvního stupně Základní školy Vlára. Celá čtvrť je tak momentálně jedním velkým staveništěm.

„Stavební ruch by měl postupně utichat v průběhu srpna a září tohoto roku," uvedl před časem k termínu dokončení místostarosta města Pavel Pinďák.

ROMAN BUČEK