Na samotném sklonku druhé světové války, stejným způsobem během několika dalších dní, postupovali stejně ještě v několika dalších místech na Valašsku, například v Prlově, či Vařákových Pasekách.

V roce 1975 byl Ploštině vybudován ke 30. výročí osvobození památník, který stojí na malém návrší nad osadou. Tvoří jej pět hrotů, které připomínají plameny ohně, do něhož byli v osudný den osadníci nahnáni.

V současné době probíhá v místě rozsáhlá rekonstrukce památníku Ploština. S přestavbou místa se začalo v roce 2017 a má být dokončeno již letos koncem roku. Náklady na ni dosáhnou okolo 140 milionů korun. Podle starosty Vysokého Pole Josefa Zichy, rodáka z Ploštiny, rekonstrukcí pietního místa na Ploštině vznikne unikát.

Vzpomínka na 75. výročí startu legendární dvojice Hanzelky a Zikmunda na jejich první cestu Afrikou a Jižní Amerikou.
VIDEO: Zikmund a Hanzelka vyjeli poprvé před 75 lety. Podívejte se

Nová podoba a propojení s okolím

Místo vybudované na památku zavražděných osadníků tak získá nejen novou podobu, ale propojí se také cyklostezkami s dalšími zajímavými oblastmi Valašska, například okolo plánovaného vodního díla Vlachovice.

Investice má být krytá z devadesáti procent z evropských dotací, zbytek půjde z krajské pokladny. Investorem obnovy památníku Ploština je Muzeum jihovýchodní Moravy.

Celá rekonstrukce byla rozdělena do tří částí. V prvním případě monument, který neprošel výraznou změnou, se dočkal podle slov ředitele Muzea jihovýchodní Moravy Pavla Hrubce oprav prasklin, v jeho okolí nové dlažby, elektrifikace a dalších úprav, včetně těch terénních.

"Co se týká této části, tak památník má být předán již tento týden," poznamenal Pavel Hrubec. Podle něj zde tak tuto neděli proběhne pietní akt k připomínce 77. výročí vypálení obce Ploština nacisty.

Druhá etapa se podle Pavla Hrubce daří dodavatelům stavby také plnit podle plánovaného harmonogramu, i když zde museli stavebníci a investoři provést změny, které je zdržely.

Webové stránky Holešova
Nejlepší webové stránky v kraji mají Holešov a Huštěnovice

"Jde o budovu č. p. 23, objekt, který byl postaven v roce 1946. Nezachovaly se však od něj žádné plány, takže jsme nevěděli, co je ve střeše, proto tam došlo k výrazné opravě. Vzhledem ke způsobu, jak byla budova postavena, jsme museli přistoupit ke změně stavby před dokončením a provést změnu v prováděcí projektové dokumentaci. To nás stálo osm měsíců navíc," zmínil Pavel Hrubec.

"Pak zde bude k domu přistavěna stodola tak, jak vypadala v té době, kdy se dům postavil,“ doplnil s tím, že by přesto měla být tato část celé rekonstrukce památníku Ploština dokončena v závěru července. Co se týká posledního objektu, který roste místo starého amfiteátru - "vajíčka", jsou zde podle ředitele MJVM již hotovy obvodové zdi a stropy. "I zde postupujeme podle harmonogramu a také tady by mělo být hotovo koncem července," zdůraznil.

Investor dál plánuje, že od srpna začnou v obou objektech probíhat interiérové úpravy, současně se také bude pracovat i na terénních úpravách a komunikacích. Tyto by měly pak být hotovy do konce září.

"V říjnu a listopadu máme v plánu dokončení expozic, interiérů a instalací, snad nám do toho nic nezasáhne a povede se místo otevřít pro veřejnost," přeje si Pavel Hrubec.

"Celý areál na Ploštině byl ve velmi zuboženém stavu, kromě kaple, kterou zrekonstruovali farníci z Drnovic. Za to, že dnes probíhá rekonstrukce, můžeme děkovat Muzeu jihovýchodní Moravy a Zlínskému kraji. Věřím, že po dokončení se stane Ploština opět důstojným místem, které bude připomínat smutné události z konce druhé světové války, jež se staly nejen na Ploštině, ale i v Prlově, Vařákových pasekách a celém kraji.

Současná doba, myslím tím válku na Ukrajině a vyvražďování civilních obyvatel, to je to, co se znovu se děje stejně, jako co se stalo tady, na těchto místech," připomněl memento, které se v posledních dvou měsících dotýká Evropy, Josef Zicha.

Vynikající pracovníky školství opět vyznamenali v Muzeu J. A. Komenského
Vynikající pedagogové z celého kraje dostali ocenění. Koho vybrala komise?

Cesta poznání. Cesta smíření. Cesta nového života

Projekt řešený na tři etapy, vytvoří památník v novém, rozdělený na tři cesty. 

V první stavební etapě již byl zdemolován bývalý amfiteátr. Podle ředitele Muzea jihovýchodní Moravy Pavla Hrubce byl již v dezolátním stavu. Na jeho místě vyroste nový prosklený objekt, ("vajíčko", pozn. red.) který bude částečně v zemi.

„Půjde o budovu, která bude zvenku nenápadná a z velké části bude prosklená, aby co nejvíc splynula s okolím. Návštěvník jí projde až k památníku na vrcholu kopce, přičemž překoná terénní rozdíl. Budovou vystoupá po pozvolném chodníku, který jej zároveň provede celým příběhem na Ploštině,“ popsal Pavel Hrubec.

Památník, který vyroste v první etapě díla po bývalém amfiteátru, bude takzvaná Cesta poznání. V expozicích, které zde budou vybudovány, se lidé seznámí s osudy přeživších obyvatel osady Ploština, i s osudy těch, které nacisti na samotném sklonku války zastřelili nebo za živa upálili v hořících domech, za jejich pomoc partyzánům.

„Chystáme několik virtuálních příběhů. O samotné Ploštině, ale i o tom, co jí předcházelo a co následovalo. Je důležité, aby hlavně děti znaly historii našeho kraje a seznamovaly se s ní,“ doplnil Josef Zicha.

„Od památníku povede Cesta smíření k nedaleké kapli, kterou postavili lidé po válce. Jsou v ní zaznamenána jména všech obětí. Dále naváže Cesta nového života, která návštěvníky zavede do domku číslo popisné 23,“ přiblížil Josef Zicha s tím, že tento zdejší objekt projde kompletní rekonstrukcí. Toto bude odstartována druhá etapa celého projektu obnovy památníku.

„Půjde o kompletní rekonstrukci. Jde o stavbu z roku 1946 a nezachovaly se žádné plány, dojde tam k výrazné opravě. Pak zde bude k domu přistavěna stodola tak, jak vypadala v té době, kdy se dům postavil,“ doplnil Pavel Hrubec.

Nejméně viditelnou a náročnou změnou projde ve třetí etapě betonový monument místo, kde jsou kladeny květiny při vzpomínce na poslední tragické dny války nejen v osadě Ploština, ale také na Vařákových Pasekách, v Prlově a na dalších místech v kraji. Pískovcové pláty budou nahrazeny žulovými, dočká se i okolí monumentu znázorňující plameny. Zde dojde podle plánů investora obnově zeleně a úpravě terénu s cílem akcentovat genius loci tohoto unikátního místa.