„Zaměřili jsme se především na vyjednávání s pojišťovnou a utnuli jsme některé náklady, které byly zbytné. Největším příkladem je kuchyně,“ komentoval hejtman Jiří Čunek. Došlo k velkému obratu.

K poslednímu září byla Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně v plusu 2,3 milionu korun. V černých číslech jsou i Uherskohradišťská nemocnice s přebytkem 39,4 milionu korun, Kroměřížská nemocnice (11,6 milionu korun) a Vsetínská nemocnice (20,7 milionu korun).