Kromě prohlídky otevřené baziliky Nanebevzetí Panny Marie, čekaly na návštěvníky také tradiční stánky se sladkostmi, drobnými upomínkami na Hostýn či s občerstvením – nechyběly ani typické hostýnské lázeňské oplatky, turecký med a nejrůznější perníčky.