„Pomocí demoličního stroje dochází k postupnému vydrcování a rozebírání stavebních konstrukcí. Vybouraný materiál budeme postupně odvážen na dotřídění, recyklaci a na skládku," popisuje postup samotných prací vedoucí Odboru investic a majetku UTB Pavel Blažek.

Celkově se bude jednat o přibližně dvacet tisíc tun suti. Stroje mají také vlastní skrápění proti prašnosti, na místě je rovněž přítomna obsluha s proudnicí.

Demoliční práce se provádějí v poměrně zastavěné lokalitě v centru města, na okraji průmyslového areálu bývalého závodu Svit. Dočasně dojde také k omezení dopravy, které bude řádně označeno dopravními značkami.

Budova pochází z roku 1932. Stav objektu byl ale již špatný a experti z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze doporučili demolici celé budovy, která potrvá přibližně do poloviny července. S výstavbou nové budovy fakulty se začne přibližně na jaře příštího roku. Hotovo by mělo být do září 2026. 

UTB Demolice | Video: Iva Nedavašková

Demolice bude stát 26 milionů korun bez DPH, výstavba nové budovy vyjde přibližně na 566 milionů korun. Z toho 441 milionů pokryjí dotace, zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů.

Fakulta technologická sídlila v původním objektu 50 let, navštěvuje ji 1700 studentů a 170 zaměstnanců. Stěhovat se musela do provizorních prostor na čtyřech místech ve městě. V původním objektu se nacházely více než tři desítky laboratoří, deset seminárních místností a dvě velké posluchárny.