Venkovní koláž prostřednictvím divadla a hudby ztvárnila průřez desetiletími od založení Baťových závodů ve 20. letech až po současnost. Diváci se spolu s účinkujícími mohli stát její součástí a zanechat tak stopu na společném díle.

Akce se konala jako doprovod letošního trienále Prostor Zlín 2022, které patří od raných devadesátých let k důležitým aktivitám Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Prezentace současného umění ve veřejném prostoru se jednou za tři roky střídala s Novými zlínskými salony a Zlínskými salony mladých. Dosavadních osm ročníků mělo různý rozsah, vystřídalo se při nich několik desítek umělců nejen z Česka a všechny se potýkaly s aktuální společenskou atmosférou i specifiky samotného Zlína.