„Touto činností se snažíme udržet tady druhově bohaté Bělo – karpatské květnaté orchidejovité louky, navíc útočiště některých vzácných živočichů. Právě proto, aby nezarostly lesem je potřeba je kosit,“ vysvětlil Miroslav Janík předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosénka. Dodal, že letos se na akci sjelo celkem pětačtyřicet lidí, což je podle něj největší účast za celou dobu, co se kosení koná.

„Těší mě, že této akci ani nemusíme dělat žádnou velkou reklamu a lidé si nás najdou sami. Sjede se tady vždycky velmi široké spektrum lidí. Kromě ochranářů tady bývají například pracovníci státní správy či sekretářky,“ sdělil Janík. Zmínil, že před nedávnem se dokonce kosení zúčastnil nějaký podnikatel, který tam přijel ukázat svému synovi, jak se pracuje rukama.

Akce se účastní nejen nadšenci z Valašska ale i z nejrůznějších koutů republiky. Příkladem je Tomáš Kopecký, který přijel až z Prahy. „Jezdím sem strašně rád. Jsem tu už asi po šesté. A hrozně rád se tady vracím. Dostal jsem se k tomu úplně náhodou. Jednou jsem se strašně opil a kamarád mi řekl, že jede na vandr a jestli nechci jet s ním. No a tak jsem se sem dostal a už je z toho tradice,“ usmál se pražský sekáč.

Kromě záchrany vzácných rostlin a živočichů má podle Janíka tato akce velký význam pro lidi samotné. „Jsou to vzácné chvíle, kdy si mohou odpočinou od současného hektického života. Popovídat si s ostatníma, zazpívat si. Já říkám, kdo tady s námi vydrží týden, odjede jiný, než přijel,“ usmál se předseda organizace Kosénka.