Koledníky nejprve uvítaly farnosti v centru Zlína na sídlišti Jižní Svahy, kde dostali požehnání od farářů. Pak už se každá skupinka rozešla do ulic i čtvrtí, které dostala přidělené.

„Já už chodím koledovat tak třetím rokem. Ve Zlíně to není zrovna jednoduché. Setkal jsem se už i s tím, že nás třeba lidé od domu vyhodí,“ konstatoval třináctiletý Honza Tobolák, který chodil ve skupině se svým sedmnáctiletým bratrem Pavlem a jednadvacetiletým Pavlem Němečkem.

Vedoucí skupiny jim dělala šestnáctiletá Dagmar Náplavová, která rovněž nosila zapečetěnou kasičku.

A že koledovat ve Zlíně není skutečně jednoduché, se čtveřice přesvědčila hned u prvních domů, které navštívila na ulici Santražiny. Do dvou z nich je lidé odmítli vůbec pustit.

Až u třetího měli štěstí. I zde se však setkali s těmi, kteří jim přibouchli dveře před nosem nebo jim po zazpívání koledy nedali vůbec nic. Většina obyvatel ale naštěstí byla štědrá.

„Je to pro dobrou věc, takže proč nepřispět. Jenom si v dnešní době hodně vybírám, komu. Podvodníků totiž běhá po světě hodně. Ale na tříkrálovou sbírku dávám takřka každý rok,“ sdělila Dana Pšenková.

I Anna Bednaříková velmi ráda ochotně přispěla do kasičky. „Je to krásná věc, takže se každý rok těším, až mi u dveří zazpívají,“ pousmála se seniorka a Pavel Tobolák mezitím bílou křídou napsal ženě nad dveře známou trojici písmen K+M+B.

Štědrá byla dokonce i sloužící hlídka městské policie, kam rovněž koledníci zavítali a zazpívali jim koledu, aby strážníci měli tu službu přeci jen o něco veselejší.

Letošní sbírka měla rekordní počet koledníků na Zlínsku. Charita jim rozdala na dvě stě padesát kasiček. Jen v krajském městě a jeho městských částech zavítala do domů stovka skupinek, což je oproti loňsku o tři desítky více.