Výstava nabízí výběr slaměných artefaktů přibližující Zuskovo dílo od rané tvorby drobných závěsných vánočních ozdob až po figurální produkci. „Součástí instalace je také jeho poslední celoslaměná betlémská scenérie, takzvaný Betlém selského lidu z roku 2012, kterou muzeum získalo letos do svých sbírek. Rozšířilo tak největší muzejní kolekci díla Františka Zusky u nás,“ uvádí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

František Zuska

František Zuska (14. 9. 1932 - 29. 3. 2022) byl uznávaný zlínský tvůrce ozdob a dekorativních předmětů ze slámy, který se narodil v Kobylí na jižní Moravě. Byl umělecky všestrannou osobností obdařenou nejen řemeslnou zručností, ale i pěveckým a tanečním nadáním. Od roku 1974 se věnoval v rámci tradičního rukodělného zpracování přírodních materiálů jak výrobě dekorativních předmětů a ozdob ze slámy, tak volné figurální tvorbě. Své znalosti a dovednosti předával František Zuska s láskou a zaujetím dalším generacím v kurzech pro děti, dospělé i seniory. Za přínos k uchování a rozvíjení tradiční rukodělné výroby byl několikrát vyznamenán.

2002 - Převzal diplom hejtmana Zlínského kraje za přínos k uchování a rozvíjení tradiční rukodělné výroby.

2010 - Vyznamenán pamětní medailí hejtmana Zlínského kraje za dlouhodobou a soustavnou činnost v oblasti

volnočasových aktivit dětí a mládeže.

2012 - Oceněn titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.

2017 - V září převzal titul Nositel tradice lidových řemesel udílený Ministerstvem kultury České republiky.

Zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně