„Nyní, kdy si připomínáme výročí 700 let od první písemné zmínky o městě Zlíně, bychom chtěli navázat na úspěšný projekt Takoví jsme byli? Fotografie 1950-90 a znovu propojit napříč generacemi vzpomínky a zážitky spjaté s postupně se rozvíjejícím městem,“ uvedl za organizátory Čestmír Vančura, který inicioval vznik projektu.

Před osmi lety obsahovala instalovaná výstava na zlínském zámku černobílé fotografie od Petra Baklíka, Rudolfa Červenky, Pavla Koska, Petry Koskové Hammid a Jana Regala.

Navazující výstava ukáže znovu život ve Zlíně prostřednictvím černobílých fotografií od zlínských fotografů, kterým se podařilo zcela osobitým pohledem zachytit atmosféru Zlína rozrůstajícího se v průběhu času do prosperujícího města. Představí se tam ale také zcela unikátní předměty spojené s historií města Zlína, jako je folio antifonáře královny Elišky Rejčky z období založení města Zlína.

„Vzácný artefakt bude nejen instalován jako jeden z exponátů výstavy, ale připravili jsme také přepis a nastudování tohoto antifonáře v rámci slavnostní vernisáže,“ vysvětlil Čestmír Vančura.

Současně expozice Takoví jsme byli?2 přiblíží i příběhy z osobních archivů několika zlínských rodin a také společenský vývoj města Zlína a jeho částí.

V rámci doprovodného programu nabídnou organizátoři ve vybraných termínech také klubovou projekci filmů o novodobé historii Zlína s následnou besedou s historiky, sociology a pamětníky.

Termíny projekcí:

29. 9. v 19:00

Zlínský klenot, Česko, 2019, 52 min, Režie: Jakub Motejzík

Zrození moderního Zlína, za kterým stálo osudové setkání továrníka Tomáše Bati a architekta Františka Lydie Gahury.

6. 10. v 19:00

Zlín kouří Marlbora, Československo, 1992, 60 min, Režie: Eva Holubová

Portrét několika zlínských podnikatelů přináší odpověď na otázku, jak to vypadalo ve Zlíně v roce 1992.

13.10. v 19:00

Sametový Zlín, Česko, 2022, 54 min, Režie: Petr Babinec

Dokument o sametové revoluci ve Zlíně vyprávěný skrze její účastníky a prokládaný unikátními historickými záběry, které se podařilo dohledat.