O problému ihned informoval vedení Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která zodpovídá za stav tratí, zastávek i náspů.

„Někdy před lety tam navezli hořlavý podklad a ten se teď vznítil,“ popsal předpokládanou příčinu ředitel zlínské pobočky SŽDC Ladislav Kašpar.

„Domníváme se, že jde o nevyhořelou škváru,“ dodal dále Kašpar.

Hořlavý materiál je asi dva metry pod povrchem náspu.

„Zkusili jsme část náspu odstranit a s hasiči to zahasit, ale bohužel to nepomohlo,“ konstatoval Kašpar. Jediným řešením je zřejmě odbagrování celé části náspu, kde je hořlavé podloží, a stavba nové zastávky.

Už minulý rok nezávisle na tomto problému žádala zlínská pobočka SŽDC o peníze na výstavbu vlakové zastávky v Divnicích kvůli špatnému stavu té stávající. Požadovaných pět milionů však nesehnali. Letos se o penězích rozhodne v dubnu. Do té doby bude SŽDC problematický úsek hlídat.

„Kdybychom peníze na stavbu nové zastávky nedostali, bylo by možné aspoň vybagrovat hořlavou látku. Výstavba zastávky by ale musela počkat,“ řekl Kašpar.

V současnosti je původní zastávka umístěna pod náspem mimo problémovou oblast. Podle ředitele SŽDC Kašpara se lidé nemusí bát například toxických zplodin ze spalování.

„Trať není ohrožena, navíc situaci pravidelně monitorujeme, takže nehrozí žádné nebezpečí,“ informoval Kašpar. Předseda osadního výboru Divnice Antonín Gbelec také nepočítá s problémy.

„Nikdo nám nic neříkal, takže doufám, že není důvod k obavám,“ sdělil Gbelec.

Zastávka v Divnicích slouží hlavně pro lidi zaměstnané v nedalekém průmyslovém areálu a pro studenty Střední odborné školy, která je poblíž.

„Nebojím se, protože už to tolik nehoří, předtím to hořelo víc. Taky už to dvakrát hasili,“ popsala stav náspu Jana Řeháková, která denně vlakem dojíždí.

Ani ve škole se stavu náspu neobávají.

„Strach nemáme, důvěřujeme odborníkům z drah, že to vyřeší,“ řekl zástupce ředitele Jaroslav Vrba. Podle něj prý ani žáky nijak stav zastávky nezajímá a kouří u ní jako obvykle.

Trať bude prozatím v plném provozu. Omezení by nastalo až v případě, že by se sehnaly peníze na novou zastávku. Samotná likvidace hořlavého podkladu by však podle slov Ladislava Kašpara neměla provozu bránit.

Iva Chmelová