Společnou výstavou fotografií vyvrcholila půlroční spolupráce neziskové organizace Za sklem Zlín a Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Snímky vytvořili studenti ateliéru Reklamní fotografie FMK pod vedením Jana Jindry. Výstava obsahuje soubor 28 fotografií lidí s poruchou autistického spektra i bez ní a panely jsou doplněny o větu, jež charakterizuje člověka, který je vyobrazen na snímku. Poselství je jasné – lidé s touto poruchou se na první pohled nijak neliší od většinové společnosti, jen vnímají svět trochu jinak.

„Každý jsme jiný a přitom všichni toužíme po stejných věcech, jako je láska, přátelství či pocit bezpečí. Lidé na spektru autismu to mají stejně, i když jsou často většinovou společností vnímáni, že jsou rádi ve svém světě jinakosti a nepotřebují nás. Rádi bychom touto výstavou přiblížili široké veřejnosti problematiku autismu a poukázali na to, že jinakost nemusí být překážkou, ale naopak mostem mezi námi,“ uvedla koordinátorka společenských aktivit Za sklem a spoluautorka projektu Saskia Mišová.

Idea výstavy vznikla v létě minulého roku, kdy začala i spolupráce zlínské umělecké fakulty a organizace Za sklem, která ve Zlíně, Olomouci, Praze a Brně pomáhá lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. O výstavě se od začátku uvažovalo jako o putovní, proto ji po Zlíně čekají další zastávky po celé České republice.

„Projekt je pro nás významný nejen svým sociálním a společenským přesahem, ale také díky propojování studentů a pedagogů ateliérů Reklamní fotografie, Grafického designu, Audiovizuální tvorby, Prostorové tvorby, Arts Managementu a Ústavu marketingových komunikací,” řekla manažerka Centra kreativních průmyslů a podnikání Jitka Alexová, která spolupráci s organizací Za sklem koordinovala.

Po Zlíně výstava zavítá i do dalších měst České republiky. „Jednáme s majiteli zajímavých prostor v Brně, Olomouci i Praze. Naším cílem je, aby byla příští dva roky k vidění ve všech krajských městech. Protože je celý soubor přeložený i do angličtiny, bude naší snahou s výstavou vyjet i za hranice republiky,“ dodala Saskia Mišová.