„Přípravy byly komplikované, mimo jiné proto, že byl v rybníce zjištěn výskyt zvláště chráněných živočichů raka říčního a škeble rybniční,“ osvětlila kastelánka zámku Jana Pluhařová. Bylo prý nutné vyřídit zvláštní výjimku, aby mohl být v polovině července rybník sloven a zcela vypuštěn. „Našli jsme tady dvaadvacet raků a více než sto padesát škeblí,“ doplnila kastelánka.

Po odvodnění rybníka se podle jejích slov čekalo na jeho co největší vyschnutí, a v polovině srpna začaly čtrnáctidenní práce na odtěžení nánosu. Toho bylo podle kastelánky Pluhařové mnohem víc, než se předpokládalo. Sediment je v současné době uložen na louce vedle rybníka, kde bude postupně vysychat.

Po odtěžení veškerého nánosu nastoupili vizovičtí rybáři, aby opravili hráz, dočistili přítok a odtok rybníka a připravili jej pro napuštění a návrat jeho živočišných obyvatel.

„Všechny práce budou ukončeny do 26. září, kdy se bude na rybníku místo bláta opět lesknout vodní hladina,“ zakončila Pluhařová.

Celkové náklady na revitalizaci rybníka se pohybují kolem 300 tisíc korun a zámek na ni získal dotaci z Operačního programu Ministerstva životního prostředí.