Tento úbytek byl způsoben přirozenou měnou, neboť počet zemřelých převyšoval počet živě narozených o 517 osob. Migrace vedla k nárůstu obyvatel, počet přistěhovalých byl totiž vyšší než počet vystěhovalých o 151 osob.

Obyvatelstvo Zlínského krajeZdroj: Zdroj: ČSÚ. Grafika: DENÍKV průběhu roku bylo uzavřeno 2 903 manželství, což je o 47 více než v roce 2018. Na tis. obyvatel kraje připadlo 5,0 sňatků. To byla mezi kraji druhá nejnižší hodnota (po Pardubickém kraji s hodnotou 4,9).

V 82,5 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 83,7 % ze strany nevěsty. Sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 74,9 % z celkového počtu sňatků.

Počet přistěhovalých v roce 2019 dosáhl 4 381 osob a vzrostl tak proti roku 2018 o 151 osob. Z ostatních krajů se přistěhovalo 2 820 osob, z ciziny 1 561 osob.

Počet vystěhovalých meziročně vzrostl o 125 osob, tedy o 3,0 % a dosáhl 4 230 osob. Do jiných krajů ČR se vystěhovalo 3 723 obyvatel, do ciziny 507 osob.

Největší přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okrese Uherské Hradiště, a to 92 osob. Následovaly okresy Vsetín a Zlín s přírůstkem 66 a 30 osob. Pokles o 37 obyvatel byl zjištěn v okrese Kroměříž.

Přirozenou měnou ubylo obyvatelstvo ve všech okresech.

V důsledku stěhování a přirozené měny se tak snížil stav obyvatelstva v okrese Kroměříž (o 229 osob), Uherské Hradiště (o 80 osob) a Zlín (o 59 osob).

Ke zvýšení došlo pouze v okrese Vsetín, a to o 2 osoby. Počet obyvatel kraje klesá již jedenáctým rokem, loni představoval celkový úbytek 366 osob.

Obyvatelstvo Zlínského krajeZdroj: Zdroj: ČSÚ. Grafika: DENÍK

Zdroj: ČSÚ

Anketa: Zlínský kraj jako místo pro život?  

Deník se ptal: Je podle vás Zlínský kraj nejlepším místem pro život? V čem je jedinečný?

Jan Pijáček, krajský radní pro oblast cestovního ruchuZdroj: Archiv DeníkuJan Pijáček, krajský radní pro oblast cestovního ruchu
Jde o kraj, kde lidé intenzivně lpí na tradicích. To je jedna z věcí, která vytváří jedinečný pocit. A ten ovlivňuje i konání lidí. Lidé se zde starají nejen o to „své“, ale pečují také o okolí. Lidé zde vnímají, že mají sounáležitost s místem, kde žijí, s půdou a s odkazem předků.

Zdeněk Hrachový, frontman kapely FleretZdroj: Archiv DeníkuZdeněk Hrachový, frontman kapely Fleret:
Zlínský kraj je pro mě nejlepší místo k životu i proto, že zabírá moje milované Valašsko, které je pro mě celoživotní inspirací. Jako přistěhovalec z Bruntálska to vnímám o to citlivěji a pokorněji.

Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod RadhoštěmZdroj: Jindřich OndrušJindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě:
Pro mě je skutečně Zlínský kraj – a zvláště Valašsko jako jeho součást – nejlepší a nejkrásnější místo k životu. Tady je můj domov. Místu je dána podmanivá krása valašských hor, valašské přírody a krajiny. Říkám si, že žiju v místě, kam jezdí lidé na dovolenou Je to ale také dáno silou tradice, pracovitostí, houževnatostí a přátelstvím lidí. Život tady nebyl nikdy úplně lehký, ale lidé si s tím dokázali poradit.

Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní MoravyZdroj: Zlínský krajPetra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
Zlínský kraj je místem s jedinečnou architekturou, neobyčejnými přírodními krásami, bohatým kulturním dědictvím, typickou gastronomií a tradicemi. Jsme místem Bati, Komenského, tudíž v nás všech je odkaz těchto velikánů. Jsme místem, kterým procházely dějiny v podobě osobností, jakými byli Cyril a Metoděj, jejichž duševní odkaz je protknut naším územím, stejně jako dobrosrdečnost, dobrá a pozitivní nálada. Máme hodně toho, co nabídnout světu. Ale také nám samým. Vážíme si zde hodnot, tradic, ale zároveň se nebojíme objevovat a přinášet nové myšlenky. Náš kraj je „tým“, který se umí semknout a táhnout za jeden provaz. Je tradiční a zároveň moderní.