„Zrekonstruovat Masarykovo náměstí tak, aby bylo funkční a krásné, je úkol mimořádné váhy. Ujistili nás o tom sami občané, když tuto problematiku při veřejném fóru vyzdvihli jako jednu z deseti nejdůležitějších a svůj zájem znovu potvrdili při diskusi u kulatého stolu," řekla starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

V úvodu setkání nastínil pracovník muzea Petr Odehnal historické souvislosti změn na Masarykově náměstí a místostarosta Martin Janík navázal představením pěti architektonických studií, které vznikly v rámci soutěže O cenu Petra Parléře. Se svým studentským návrhem proměn náměstí přispěl rovněž Marek Zámečník.

„Smyslem akce bylo dát občanům prostor k vyjádření a získat od nich názory, které budou využity při dopracování finálního návrhu.

KRITIKA AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

Zazněla třeba i kritika, že žádný z autorů studií se nevěnoval problematice odklonu autobusového nádraží z dolní části náměstí," zhodnotil Petr Kozel z Valašskoklobouckého podnikatelského centra, který diskusi s občany moderoval.

Názorovou shodu pak viděl u tématu zrušení diagonálního průjezdu náměstím, stejně jako u potřeby terénního a materiálového sjednocení prostor náměstí.

Živá debata s občany dále přinesla řadu otázek, které se dotýkaly parkování osobních automobilů na náměstí a případného vzniku záchytných parkovišť, dopravní obslužnosti obchodů a rodinných domů.

„Je důležité, aby architekti místo pochopili, vstoupili do něj svým návrhem a neznehodnotili tento prostor. Teď už musí v projekční přípravě vypracovat podklady k realizaci včetně zapracování požadavků klienta, tedy občanů města," upřesnil další krok architekt Petr Velička, který se stal odborným konzultantem.

„Nutno říci, že realizace tak náročného projektu, jehož rozpočet se může pohybovat v řádech desítek milionů, bude bezesporu podmíněna úspěšností žádosti o dotaci," uzavřela starostka Eliška Olšáková.