„Dobrý den, zajímalo by mne, kdy bude provedena úprava pozemku u autobusového nádraží. Proč se domy zbouraly a následná úprava nenastala žádná. Čekala jsem na hosty, kteří přijeli autobusem a opravdu jsem se styděla za naše město, když procházeli kolem smetiště v centru města. To tady chceme lákat turisty, hrozný dojem hned při příjezdu,“ postěžovala si v internetové diskuzi města Zlín Marta Stiborová.

A není sama, komu neutěšený stav autobusového nádraží ve Zlíně vadí, lidé často komentují tuto ne zrovna chloubu města a dožadují se nápravy.

Město Zlín však majitelem autobusového nádraží není, pouze pozemků pod zbouranou budovou Ekofermu (lidově: Parník, pozn. red.). Již v roce 2017 kdy padla budova k zemi, plánovalo tehdejší vedení města prostor zrekultivovat a upravit.

„Plocha u autobusového nádraží po Ekofermu bude upravena tím způsobem, že na ni navezeme hlínu a necháme provést terénní úpravy. S tím souvisí i úprava provizorního chodníku a mostové stěny Gahurova nadjezdu po bývalém objektu zvaném parník,“ uvedl půl roku po demolici v roce 2018 Lukáš Fabián za zlínskou radnici.

Tržiště tam nebude

A i když k tomuto kroku nakonec nedošlo, přesto nové vedení města podle svých slov problém vnímá a nechce čekat na plánovanou výstavbu dopravního terminálu.

Dokonce zahrnulo do plánů prostor po budově EKOFERM využít jako dočasné tržiště, v době rekonstrukce tržiště Pod Kaštany. K tomuto kroku však podle primátora Jiřího Korce nakonec nedojde. O dalším využití tohoto prostoru tak ještě bude muset mimo jiné rozhodnout Rada města Zlín.

„Původně jsme si nechali zhodnotit jednotlivé možnosti pro umístění dočasného tržiště během rekonstrukce tržiště Pod Kaštany. Na základě těchto poznatků však už jen uvažujeme o dvou jiných lokalitách,“ zmínil primátor.

O jaké lokality se jedná, ale Deníku neprozradil. Podle něj však plocha po Ekofermu přeci jen dozná změn.

„Pro tento prostor máme připravenu dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou tento týden připomínkují ještě členové Rady. Po připomínkách budeme čekat na povolovací procesy,“ doplnil Jiří Korec.

Původně dočasná stavba, budova Ekoferm na autobusovém nádraží ve Zlíně, vyrostla v roce 1995. Nakonec vydržela stát na místě téměř osmnáct let. Plánovaná výstavba dopravního terminálu však rozhodla o osudu budovy a ta šla v roce 2017, v létě k zemi. Od doby její demolice se na místě neprovedla žádná úprava, ani jedna ze zmiňovaných které byly v plánu.

Změny na autobusovém nádraží

Jakékoliv změny na autobusovém nádraží čekají podle dotčených subjektů na modernizaci a elektrifikaci tratě Otrokovice-Vizovice a tím navazující výstavbu plánovaného dopravního terminálu včetně výstavby nové výpravní budovy.

Vlastníkem autobusového nádraží ve Zlíně a investorem stavby nové výpravní budovy je společnost Z-Group, podnikatele Zdeňka Zemka. Nová výpravní budova je součástí modernizace železniční trati, proto se čeká na spuštění elektrifikace a modernizace trati, tento záměr však brzdí spor o železniční přejezd v Přílukách.

„Kdy se začne je nyní na SŽDC, který musí získat územní rozhodnutí pro modernizaci trati, to vázne zatím na železničním přejezdu ve Zlíně u EuroCaru,“ přiblížil za holding mluvčí Miroslav Slaný. Jeho slova potvrdila mluvčí SŽDC Nela Friebová.

„V současné době probíhá správní řízení o rušení přejezdu v km 13,438 na Magistrátu města Zlína. Následně bude rozhodnutí o zrušení přejezdu doloženo na stavební úřad k pokračování územního řízení. Realizace této stavby se předpokládá v letech 2023 – 2027,“ popsala stav mluvčí SŽDC.

Podle Miroslava Slaného ze společnosti Z-Group, je však tyto okolnosti neuspaly, nesložili ruce do klína a nečekají, až stát ( SŽDC - investor modernizace trati Otrokovice-Vizovice, pozn. red.) vyřeší problémy s pozemky.

„Projektanti právě nyní pracují na výpravní budově, vypracováváme plány výstavby, které například zahrnují i to, jak bude řešen náhradní provoz autobusového nádraží v době výstavby dopravního terminálu,“ komentoval současné dění mluvčí Z-Group.

Obnovené jednání hlásí i zlínský kraj, který je majitelem okolních pozemků.

„Po konečném rozhodnutí ÚHOS, jehož řízením jsme se zabývali, jsme nyní mohli opět přistoupit k jednání ohledně nového dopravního terminálu ve Zlíně, jednání jsou v plném proudu,“ ubezpečil krajský radní pro oblast dopravy Pavel Botek.

Ve stejném duchu se vyjádřil i Jiří Korec.

„Jsme v kontaktu s dotčenými subjekty a v současné době jednáme o zapracování podmínek města, aby autobusové nádraží i okolní dopravní infrastruktura byly kapacitně dostačující nejen na současný stav, ale i v budoucnu,“ uvedl primátor Zlína.

Modernizace a elektrifikace trati Otrokovice-Vizovice

Důležitá stavba ve zlínském regionu Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice je nyní v přípravách zadavatele a iniciátora stavby Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC). Celou stavbu projektují společnosti SUDOP Brno a MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Stavba od samotného prvopočátku vyžaduje aktivní přístup ze stran dotčených měst. Nejvíce stěžejních bodů se při realizaci stavby dotýká právě města Zlín. Z tohoto důvodu inicioval radní pro dopravu Michal Čížek sestavení týmu pracovníků města i dopravní společnosti (DSZO), kteří mají dohlížet na průběh stavby a mají za úkol domluvit takové podmínky, aby Zlín mohl dopravně fungovat i při výstavbě nové železniční tratě, která potrvá nejméně 3 roky. 

 „Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní stavbu na území města, je potřeba být mnohem více aktivní ve směru k SŽDC a stanovit podmínky pro výstavbu. Pro zmírnění negativních dopadů při realizaci plánujeme také zavést dopravní informace do mobilních zařízení a pomoci by měly i chystané dopravně informační tabule. Při realizaci nás čeká velmi obtížné období a bude potřeba, aby se obyvatelé obrnili velkou dávkou trpělivosti,“ sděluje radní pro dopravu Michal Čížek. 

Po zdvoukolejnění trati musí město stavbu Správy železničních a dopravních cest (SŽDC) doplnit jednotlivými stavbami, které jsou zásadními body pro dopravu ve Zlíně.

„Z mého pohledu má naprostou prioritu tzv. Prštenská příčka. Zde dojde ke zrušení železničního přejezdu v jeho současné podobě a auta mířící do Prštného se budou s vlaky míjet mimoúrovňově. Na tuto křižovatku chceme navázat novou komunikací vedoucí kolem řeky Dřevnice, jejíž součástí bude i most přes Šedesátou ulici směrem do bývalého areálu Svit, čímž zpřístupníme třetí vstup do areálu. V příštím roce představíme hotovou studii celého řešení včetně nových MHD zastávek, pěších tras a lávek pro chodce. Samotná stavba pak započne až po dokončení stavebních částí SŽDC, abychom nenarušili možné objízdné trasy při realizaci elektrifikace,“ předkládá záměr města radní pro dopravu Michal Čížek.

Dalším velmi probíraným přejezdem je přejezd u firmy EuroCar, který má být kvůli trati zrušen. Vyskytují se interpretace, že rozhodnutí zrušit přejezd u této firmy padlo na straně města Zlína. Návrh na zrušení ve skutečnosti vzešel ze strany Správy železničních a dopravních cest (SŽDC), a to s ohledem na bezpečnost.

Dopravní přestavby se dotknou také části Podvesné. Zde má vzniknout nové mimoúrovňové křížení železnice se silnicí. Na tento silniční úsek pak přímo naváže městská stavba obchvatu Zálešné, na který pak přímo navazuje krajská stavba dálničního přivaděče. Poslední důležitou tepnou je výstavba dálnice D49, která je pod taktovkou ŘSD. Po letitých průtazích by měla mít stavba D49 stavební povolení v roce 2020.

V neposlední řadě se velká přestavba v rámci modernizace trati odehraje i na Příluku, kdy bude stávající most nahrazen za most pro pěší a cyklisty a vznikne zde nové napojení na průmyslovou zónu.

 „V roce 2020 bychom rádi zahájili realizaci stavby napojení průmyslové zóny Příluky. Momentálně čekáme na stavební povolení a připravujeme detaily k financování projektu. Součástí dopravního uzlu by mělo být i nově plánované záchytné parkoviště (P+R), multifunkční hřiště i místo pro stojany na kola (B+R),“komentuje věc Michal Čížek.

Přestože je stavba modernizace a elektrifikace trati dosud v přípravné fázi, řešení jednotlivých problematických bodů je klíčem vedoucím k finalizaci celého projektu.

Zdroj: Město Zlín