S padajícími větvemi ze stromů mají prý už tamní obyvatelé několik zkušeností. V ulici Kúty, která spojuje třídu 2. května a Fügnerovo nábřeží, je alej lip. Tato alej lemuje potok od Fryštáku a místním připadá jako neudržovaná.

„Stromy přesahují větvemi chodník, který je prakticky pod nimi. Vedle chodníku obyvatelé parkují svá auta, stejně jako já. Některá auta jsou i dražší a některé z těchto stromů jsou místy proschlé se suchými větvemi," upozornil Ščuglík na další problém spojený s padáním větví.

„Když k nám nedávno přijela návštěva, těsně vedle nich spadla větev dlouhá asi čtyřicet centimetrů. Z auta ani nevysedli a raději ho přeparkovali. Přes den je auto možné přeparkovat jinde, bohužel ve večerních hodinách je to nemyslitelné," poukázal jeden z obyvatel. Problém je prý i v tom, že přes přerostlé stromy nejde slunce do bytů a ani na přilehlé záhony před domy. Navíc ze stromů je docela nepořádek.

Povodí Moravy, které má alej na starosti, však se stromy nic zásadního dělat neplánuje, je řečeno v odpovědi na dopis Davida Ščuglíka.

„Stromořadí bylo poměrně nedávno ošetřeno ořezem v roce 2012. Možnost skácení, případně další radikální ošetření jsme konzultovali se zástupkyněmi odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, který je oprávněn kácení povolit. Schválení podmiňují provedením odborného posudku," sdělil písemně ekolog Tomáš Macháček.

Zmíněné stromy však zařazuje do seznamu dřevin, které budou podrobeny odbornému posouzení. Na základě výsledků posudků budou následně dřeviny ošetřovat.

Ošetřování dřevin je plně v kompetenci vlastníka pozemku, město tedy nemá žádné kompetence k zásahu na cizím pozemku, doplnil mluvčí Zlína Zdeněk Dvořák.

Místní obyvatelé by to jednoznačně uvítali i kvůli bezpečí dětí z přilehlé školy a školky, obzvláště v zimním období, kdy mohou být větve pod větší zátěží.

Auto lze proti poškození větvemi pojistit. Většinou ve speciálním balíčku. Například České pojišťovny dvěma způsoby.

„K povinnému ručení lze připojistit riziko komplexního živlu nebo takzvané allriskové havarijní pojištění," zmínil pojišťovák Luděk Jeremiáš.

Servisní pojišťovna sjednává pouze komplexní pojištění All risk.

„Toto pojištění obsahuje pojistná rizika havárii, vandalismus, odcizení a živel. Živelní událostí je poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části nahodilým působením živlů, tj. požárem, výbuchem, bezprostředním úderem blesku, vichřicí, povodní nebo záplavou, krupobitím, zemětřesením, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, sesuvem nebo zřícením lavin, pádem stromů nebo stožárů," vyjmenovala Michaela Šenová z obchodního oddělení firmy.

DENISA SPURNÁ