„Certifikát jsme udělili Monice Němečkové ze Šanova za umění paličkované krajky, Silvii Macháčkové zLuhačovic za dekorování a unikátní modely zpeníků a Davidu Opálkovi zKřekova za košíkářské výrobky. Dále pak Josefu Káňovi zNávojné za výrobu marionet a Zdeňku Halíkovi zBoršic uBlatnice za jeho pěstitelskou pálenici.

Karel Beníček zBoršic pod Lopeníkem a Josef Buzík zVelké nad Veličkou získali certifikát za špičkový med a medové produkty,“ vyjmenoval kompletní sestavu koordinátor ochranné známky Tradice Bílých Karpat Zdeněk Kučera.Ocenění podle něj negarantuje pouze kvalitu a jedinečnost výrobků, ale pomáhá ipropagaci regionu, posiluje konkurenceschopnost a úspěšné uplatnění jejích uživatelů na trhu.

Přečtěte si také:

Tradice Bílých Karpat má pomoci místním výrobcům