Parkování pro pacienty objednané na testy bude podle mluvčího města Zlína Tomáše Melzera zajištěno ve vymezeném prostoru parkoviště na ulici Březnická, který poskytlo město Zlín k bezplatnému využití.

„Začátek provozu je plánován na pondělí 26. října, provozní doba bude v pracovní dny mezi 7:30 – 10:00 hodin,“ připomněl Tomáš Melzer.

Podle jeho informací je nově vznikající odběrové místo určeno pouze pro indikované pacienty, kteří jsou zasláni na testy lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí.

„K zajištění odběru a testování je nutná předchozí telefonická rezervace. Tu je možné uskutečnit na telefonním čísle 739 408 931 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin,“ doplnil mluvčí.

KONEC DLOUHÝCH KOLON U „BAŤOVKY“?

„Aktuální stav odběrového místa v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) je pro všechny neúnosný. Chceme tak eliminovat dlouhé fronty a dobu čekání na testování. Tím, že bude nutné si předem rezervovat čas testování, se také zlepší organizace odběrů,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Podle něj objednávkový systém zamezí tomu, aby se v místě parkoviště zahustila doprava a omezil se tak dopravní provoz ulic Březnická a Mostní.

Podle vyjádření jednatele společnosti Vaše laboratoře Jaroslava Louckého plánují na tomto místě otestovat kolem 150 pacientů denně. Rozšíření počtu odběrů se společnost nebrání.

„Máme další odběrové místo v Otrokovicích. Personál se musí střídat kvůli jeho nedostatku. Pokud by se nám podařilo získat další pracovníky kvalifikované k provádění odběrů, jsme schopni otestovat ve Zlíně kolem pěti set lidí denně,“ uvedl.

Společnost Vaše laboratoře nyní intenzivně hledá dobrovolníky se zdravotnickým vzděláním, kteří vytvoří druhý odběrový tým. Pokud máte zájem, kontaktujte Vandu Stloukalovou na 736 503 353 nebo e-mailu: stloukalova@vaselaboratore.cz.