„Muži nejčastěji přicházejí kvůli poruchám erekce nebo předčasné ejakulaci. My můžeme podrobným rozebráním anamnézy vypátrat nějakou jasnou příčinu jako je kardiovaskulární onemocnění, cukrovka nebo medikace, mající negativní vliv na sexuální funkce, anebo se jedná o psychogenní příčinu problému. Tady je nutné pracovat s hlavou a jde o nastavení určitých správných návyků,“ popsal Pavel Havelka, zástupce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení KNTB, který sexuologickou ambulanci vede.

Menší skupinu pacientů pak představují ženy, které vyhledají sexuologa kvůli poruchám sexuální touhy, orgasmu nebo bolestivému pohlavnímu styku. „Pokud nejde o jasnou příčinu, kterou můžeme objevit, jako je například endometrióza nebo onkologická léčba, je často nutná spíše psychologická intervence. Vhodné a výhodné je rozebrání situace v páru,“ upozornil Havelka s tím, že velmi složité bývá řešení sexuologických problémů u mentálně hendikepovaných pacientů, kteří do ambulance také docházejí, ať už s rodiči nebo z ústavů ve Zlínském kraji.

U těchto pacientů je pro lékaře nejdůležitější trpělivost, empatie, navázání dobrého vztahu s klientem, a hlavně prevence a edukace.

Lékař i psycholog

Lékař v sexuologické poradně bývá často i psychologem, protože, jak říká Pavel Havelka, většinu problémů tohoto charakteru nelze jednoduše vyřešit pouze nasazením léků. V komplikovanějších případech ale samozřejmě spolupracuje s kolegy psychology, kteří velmi pomáhají. A doplňuje, že považuje za důležité také příjemné a útulné prostředí v ambulanci, aby se pacienti cítili dobře a bez zbytečných stresů.

Novinka pro rok 2023

Od nového roku 2023 chystají zdravotníci v sexuologické ambulanci KNTB ve Zlíně novinku, která je určena zejména mužům. „Jedná se o konzultace mužské sterility s možností komplexního pohledu na tuto problematiku, hodnocení spermiogramu a možné nastavení léčby. Jde sice o dlouhodobější léčbu, v současné době je však léčba mužské sterility trochu zanedbávaná, přestože může přinést velmi dobré výsledky,“ konstatoval Havelka.

Osvěta na školách

Pavel Havelka se věnuje mimo jiné také osvětě nejrůznějších sexuologických témat a chce se zaměřit i na základní a střední školy.

„Tady vidím velký deficit našeho školství a sexuální výchovy, která je na školách většinou podceňována nebo přehlížena. Což je chyba. Snažím se v přednáškách spíše ukazovat na správné vztahy, nejen sexuální ale i partnerské. A možná trochu odvést děti a dospívající od mobilů, počítačů, tabletů, ukázat jim, že existují také jiné vztahy a vazby než pouze ty virtuální. A že tyto vztahy bývají mnohem příjemnější i přirozenější. Ale nejsem si jistý, jestli jsem schopen vyhrát tento nerovný boj se sociálními sítěmi.“