„S ohledem na technickou náročnost oprav a zachování plného provozu hlavní plavební sezony budou práce probíhat postupně,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že jako první se „nového kabátu“ dočkají zmíněné plavební komory ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou.

Komory byly postaveny ve 30. letech minulého století a v průběhu svého fungování procházely pouze dílčími opravami.

Práce na plavební komoře Spytihněv zahájilo Povodí Moravy už počátkem října. Správce Baťova kanálu má na práce čas pouze do konce dubna tak, aby 1. května mohla hlavní plavební sezona bez omezení odstartovat. Všechny práce jsou naplánovány tak, aby opravy nezasáhly do hlavní plavební sezóny.

„V posledních letech Povodí Moravy jako správce Baťova kanálu výrazně investuje do bezpečnosti, komfortu a plynulosti plavby na Baťově kanálu. Oprava téměř devadesát let starých plavebních komor patří aktuálně mezi nejvýznamnější projekty, které na vodní cestě v jeho moderní historii proběhnou,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce budou spočívat v komplexní opravě všech částí plavebních komor. Proběhne výměna vrat plavebních komor, elektroinstalací a ovládacích konstrukcí, komory získají nové úvazní prvky, signalizační i plavební značení.

„Předejdeme tím možným poruchám na zařízení plavebních komor, kvůli kterým by musela být omezována či dokonce zastavována plavba. Opravené plavební komory a nová vyčkávací stání před plavebními komorami, které jsme nově postavili na většině plavebních komor, splňují všechny nároky a požadavky na bezpečný a plynulý provoz na takto vysoce navštěvované vodní cestě,“ vysvětlil Gargulák.

Celkově vyjdou obě opravy na 47 milionů korun.

„Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal Petr Chmelař.

Na Baťově kanálu je v provozu celkem 13 plavebních komor, jejichž provoz zajišťuje Povodí Moravy. Povodí Moravy je dle zákona správcem vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál).

„V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu,“ doplnil Chmelař s tím, že se jedná především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.