„Vstup na ledovou plochu v tomto období představuje riziko. V současnosti se tloušťky ledu pohybují maximálně v řádu jednotek centimetrů, proto nedoporučujeme vůbec na led vstupovat,“ upozornil druhý únorový čtvrtek mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Dodal, že některé vodní nádrže nejsou dokonce stále zamrzlé vůbec a situaci navíc může lidem zkreslovat sněhová pokrývka.

„Přestože by během následujících dní mělo dle předpovědi mrznout, ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísání hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak prolomení i při mírném zatížení,“ vysvětlil mluvčí.

Připomněl také, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Karolinka, Koryčany a Slušovice jsou navíc vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, takže na nich platí platí zákaz vstupu obecně.