Děti trpící tupozrakostí nebo šilháním tu budou jednou týdně cvičit oči. Obor ortoptika se zabývá poruchami vývoje zraku především u dětí a péče je důležitá obzvlášť mezi třetím a šestým rokem, kdy má největší účinek.

Přímo v prostorách největší zlínské školky

MŠ Luční je největší mateřskou školou ve Zlíně, v současné době se v ní učitelé starají o téměř 170 dětí v šesti třídách. To je jeden z důvodů, proč byla ortoptická cvičebna zřízena právě tady.

„Přímo ve školce jsme vytipovali osm dětí, které budou naši ortoptistku navštěvovat. Cvičení je velmi důležité, ortoptická péče by navíc měla probíhat mezi třetím a šestým rokem dítěte, kdy má na oči největší účinek. Může snížit riziko operace šilhání a v případě nutnosti operace zvyšuje její úspěšnost. Nicméně pro správný efekt léčby je zásadní její pravidelnost,“ řekl primář Očního oddělení KNTB Tomáš Novotný. Pravidelné cvičení je v běžném režimu pro rodiče náročné, musí každý týden dojít s dítětem v pracovní době nemocniční ortoptiky.

„Proto jsme se rozhodli nabídnout rodičům ve Zlíně možnost ortoptických cvičení přímo ve školce, kde bude zajištěna pravidelnost cvičení v prostředí, které děti dobře znají. Z toho důvodu si slibujeme od projektu i lepší spolupráci u našich malých pacientů,“ dodal Tomáš Novotný.

Důležitá je pravidelnost cvičení a dlouhodobá práce

Cvičebna zatím bude fungovat jednou týdně, vždy od sedmi do půl čtvrté.

„Cvičení probíhá na základě doporučení ošetřujícího očního lékaře. Nejčastěji se k nám dostávají děti, které jsou tupozraké nebo šilhají. Kvůli těmto zrakovým poruchám nedochází k zapojování obou očí současně, a je tedy znemožněna správná oční spolupráce. Cvičí se jak s okluzorem, kdy posilujeme slabší oko, tak bez okluzoru, kdy právě učíme obě oči spolupracovat. Cvičení by děti mělo bavit, proto se jej snažíme pojmout formou hry. Přitom používáme různé přístroje a pomůcky. Jejich výběr je velmi individuální, je potřeba zohlednit zrakovou vadu i věk dítěte a jeho ochotu spolupracovat. Je nutné si také uvědomit, že se jedná o běh na dlouhou trať,“ popsala Aneta Lekešová, ortoptistka Očního oddělení KNTB.

Mateřská škola Luční se ve spolupráci s nemocnicí zaměří také na prevenci a edukaci rodičů. Podle zájmu se pak případně rozšíří i provozní doba nové ortoptické cvičebny.

Do budoucna se zlínská Mateřská škola Luční bude dětem s očními vadami věnovat ještě více. „Občas se setkáváme s dětmi, které mají zanedbané oční vady, jejich rodiče třeba ani nemají šanci poznat nějaký problém. Takhle jim můžeme pomoci u dítěte najít komplikaci, ale především se potom na problém zaměřit a zlepšovat zrak přímo ve školce. Od nás se také mohou v případě potřeby rodiče s dětmi objednat přímo do oční ambulance v nemocnici,“ dodal ředitel MŠ Luční David Bělůnek.