Město Zlín dokončilo ještě před začátkem prázdnin projekt „Regenerace ploch Kamenec – rybník Malenovice“, zahájený loni v únoru. V lokalitě o rozloze šesti hektarů se tak zvýší kvalita životního prostředí a posílí se jeho odolnost vůči dopadům klimatických změn. 

Free-time zóna v Otrokovicích se rozrostla o slackline dráhu a parkourové hřiště
Free-time zóna v Otrokovicích se rozrostla o slackline dráhu a parkourové hřiště

„Současné využití této pro obyvatele atraktivní plochy do značné míry odráží historické využívání krajiny s tím, že například část bývalého sadu se postupně obnovuje novými výsadbami stromů nebo založením lučních výsadeb. V právě dokončené etapě projektu se nám podařilo upravit okolí rybníka na přírodní lokalitu s novými tůňkami, které na sebe naváží některé druhy živočichů a rostlin a posílí se tak přirozený vodní režim krajiny,“ vysvětlil náměstek primátora města Zlína Vojtěch Volf.

Místo pro odpočinek

Kromě přínosu pro životní prostředí město do záměru  zakomponovalo i vytvoření prostoru pro krátkodobou rekreaci obyvatel.

„K rybníku, který jeho správce Lesy ČR čerstvě vyčistil od nánosu sedimentů, jsme nyní umístili lavičky, naučná stezka s upravenými chodníčky je osazena informačními tabulemi a dřevěnými plastikami, a vítanou změnou je také nový přístup k minerálnímu prameni,“ popsala Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

Nyní začalo období pětileté rozvojové péče o vysazené dřeviny a nové luční porosty. Udržitelnost projektu zajistí Odbor životního prostředí a zemědělství, který bude mít na starosti pravidelnou údržbu. Celkové výdaje na projekt činí 10,6 milionu korun.