„Volbu sboru konzultorů přijímám s vědomím své lidské nedostatečnosti a také toho, že diecéze potřebuje dočasného správce. Tato služba přitom pro mě není neznámá, protože jsem prožil třináct let let jako generální vikář vedle arcibiskupa Jana,“ byla první slova nově zvoleného administrátora.

Rozloučení s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v katedrále sv. Václava v Olomouci, 30. června 2022
S arcibiskupem Graubnerem se loučil našlapaný olomoucký dóm, přijela celá Morava

Jakou pozici má administrátor?

„Má stejné povinnosti jako diecézní biskup: povinnost rezidence, mše svaté pro ,j nebo účasti na naddiecézních zasedáních církevní provincie a biskupské konference,“ vyjmenoval oficiál církevního soudu Libor Botek.

Právní postavení administrátora je však omezeno obecným pravidlem, že v době uvolnění úřadu diecézního biskupa se neprovádějí žádné změny. Je tak zakázáno, aby administrátor prováděl jakékoli úkony, které by mohly způsobit škodu nebo újmu diecézi a biskupským právům, aby například odstraňoval, ničil nebo jakkoli měnil jakýkoli dokument diecézní kurie. Administrátor také nesmí přesouvat kněží mezi diecézemi, odvolávat kancléře nebo diecézní notáře, zakládat veřejná sdružení věřících nebo jmenovat faráře, ledaže by farnost byla neobsazená déle než rok.

Odcházející pražský arcibiskup Dominik Duka (vpravo) uvedl při slavnostní mši do funkce svého nástupce Jana Graubnera (vlevo), 2. července 2022, Praha.
Graubner se stal pražským arcibiskupem, při mši převzal úřad od Duky

Josef Nuzík se narodil 25. července 1966 ve Strání v zemědělské rodině. Po maturitě pracoval jako soustružník, na podzim roku 1989 pak začal svou přípravu ke kněžství. Jáhenské svěcení přijal roku 1994 a jáhenskou službu vykonával v Novém Jičíně, kde posléze, po přijetí kněžského svěcení 17. června 1995 z rukou arcibiskupa Jana Graubnera, působil také jako kaplan.

Od léta roku 1996 sloužil jako kaplan v Luhačovicích a Pozlovicích, v roce 1997 byl jmenován administrátorem farnosti Nivnice a souběžně spravoval také Korytnou. V roce 2003 byl jmenován farářem ve Štípě u Zlína a zároveň administroval farnost Hvozdná. Zároveň byl i děkanem vizovického děkanátu.

Arcibiskup Jan Graubner
Osobnosti o Graubnerovi: Neokázalá autorita, pomohl k pozvednutí Olomouce

V roce 2005 byl jmenován vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. V roce 2009 ho arcibiskup Graubner jmenoval svým generálním vikářem, v tomto období byl také ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Papež František ho 5. července 2017 jmenoval pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal 14. října 2017.