Důvodem zpomalení provozu je podle příslušné stavební firmy vyjíždění těžké techniky ze stavby v okolí silnice. Nákladní vozy se tady v těchto dnech ale téměř vůbec nepohybují.

„V posledních dnech zastavilo stavební práce špatné počasí. V případě příznivých klimatických podmínek se zde ale pracuje i v pozdějších večerních hodinách a o víkendech, takže není efektivní značky vždy na pár hodin zakrývat,“ uvedl zástupce zhotovitele stavby Viktor Superata.

„Pokud by šlo o dlouhodobější odstávku stavby, o dočasném zrušení omezení rychlosti bychom samozřejmě uvažovali,“ dodal.

Žádost o povolení omezení rychlosti podává stavební firma majiteli komunikace. V tomto případě schalovalo žádost město Zlín. „Informace o nezbytné době platnosti omezení předkládá žadatel. My pouze stanovujeme zvláštní užívání komunikace, a do jeho návrhu nezasahujeme,“ uvedl zaměstnanec odboru dopravy a silničního hospodářství města Zlín Vlastimil Čermák.

S případem zbytečného omezování řidičů se nedávno setkal i vedoucí zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Navrhoval jsem zhotovitelské firmě, aby značení omezující rychlost v době, kdy na místě nepracuje, odstranila nebo zakryla. Policie ale tyto praktiky nepodporuje, neboť považuje zakrývání a odkrývání značek, či jejich občasné otáčení pro řidiče za matoucí," dodal.

Gabriela Dvorníková