Vstup do ON-LINE rozhovoru

5x o České školní inspekci

  • Provádí inspekční činnost ve všech školách a školských zařízeních zapsaných ve školském rejstříku, bez ohledu na zřizovatele.
  • Získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy.
  • Zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů.
  • Posuzuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem
  • Přijímá a posuzuje stížnosti ze strany rodičů na školu, pomáhá řešit složité školní případy

close Tomáš Zatloukal,  Ústřední školní inspektor zoom_in

Kdo je Tomáš Zatloukal 

  • Narodil se v roce 1969, je ženatý a má dva syny.
  • Vystudoval Pedagogickou fakultu a Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako středoškolský učitel, v letech 1998 až 2004 jako ředitel Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně.
  • V letech 2004 – 2009 byl členem Výboru pro kulturu, mládež, vzdělávání, média a sport a rozpočtového výboru Evropského parlamentu.
  • Do ledna 2012 byl náměstkem ústřední školní inspektorky, poté ředitelem odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve funkci ústředního školního inspektora působí od srpna 2013