Zlínská Krajská nemocnice Tomáše Bati (KNTB) totiž obhájila statut onkocentra, když dokázala vyhovět podmínkám ministerstva zdravotnictví daným v prosinci roku 2008.

Na jejich zajištění měla rok. „Abychom obdrželi statut komplexního onkologického centra, museli jsme splnit různé podmínky, například mít potřebné technické a personální vybavení. To se nám do konce roku 2009 podařilo,“ řekl ředitel KNTB Petr Pšikal. s tím, že kýženým výsledkem je právě získání statutu.

Osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně obdržela nemocnice v závěru loňského roku, a to s platností do konce roku 2011.

Nejtěžší bylo zabezpečit požadované personální vybavení. „Nemocnice musela zajistit specialisty více pracovních kategorií od středního zdravotnického personálu až po lékaře, atomové fyziky či radiologické asistenty. Právě poslední profese se sháněla velmi těžko, protože radiologických asistentů je nedostatek v celé republice,“ popsala mluvčí KNTB Karla Havlíková.

Obhájení statutu považuje za dobrou zprávu i primář Onkologického centra Milan Kohoutek. „Je to velký úspěch, a to nejen z hlediska našeho oddělení, ale hlavně pro nemocnici jako celek. Povede ke zkvalitnění a dalšímu rozvoji péče,“ zdůraznil primář.

Teď, kdy je onkocentrum personálně dostatečně zajištěno, už představitelé zdravotnického zařízení plánují jeho další rozvoj. „Máme v plánu komplexní onkologické centrum postupně doplňovat o další odborníky. Chceme rozvíjet i navazující obory, například radiodiagnostiku, nukleární medicínu, genetickou laboratoř a klinické obory, především operační,“ vyjmenoval ředitel Pšikal.

Dodal, že nemocnice také splnila podmínky pro udělení akreditace dalšího vzdělávání lékařů v oboru klinický i radiační onkolog. „Koncem roku 2009 jsme podali žádost o udělení této akreditace na ministerstvo, čímž byla splněna další důležitá podmínka pro udržení statutu centra onkologické péče,“ poznamenal ředitel.

Další podmínkou bylo vylepšení technického vybavení. „Na vybavení onkocentra a zejména dalších navazujících zdravotnických oddělení získala nemocnice dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši téměř jednasedmdesát milionů korun,“ vyčíslila mluvčí Havlíková s tím, že celkové náklady dosáhly více než 83 milionů korun. Zbytek částky byl uhrazen ze státního rozpočtu.

V současné době je ve Zlínském kraji přibližně pětadvacet tisíc onkologicky léčených lidí. „Za tři roky jsme biologickou léčbou odléčili přibližně tři sta padesát pacientů. V současnosti jich léčíme osmdesát,“ nastínila mluvčí Havlíková. Biologicky léčení pacienti vyžadují zvlášť náročnou farmakoterapii.

Dodala, že loni nemocnice přijala 1060 nových onkologických pacientů, z toho k radioterapii asi 400. „Celkem komplexní onkologické centrum eviduje kolem šesti tisíc nemocných pacientů,“ doplnila dále.

Na rozvoji onkocentra spolupracuje KNTB i s dalšími zdravotnickými zařízeními ve Zlínském kraji – Radioterapií v Holešově a nemocnicemi ve Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti, s nimiž uzavřela smlouvy o spolupráci.