Břehy potoka se vyčistí a jeho koryto se prohloubí a upraví tak, aby vznikly menší retenční nádrže. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Proudy vody stékající z polí za přívalových dešťů přinášely různé nánosy; především listí, trávu a kousky větví, které ucpávaly vpusť zatrubněného potoka v areálu městského koupaliště. Poté bohužel docházelo k zaplavení obou bazénů a následně se voda vylévala i do sousedních ulic, sklepů a zahrad,“ vysvětlil místostarosta Karel Ptáček.

„Situaci by měla pomoci vyřešit úprava toku a okolního terénu. Dochází k odstranění náletových dřevin, prohloubení koryta a vytvoření meandrů s retenčními nádržemi, které tok zpomalí. Na vhodných místech se také osadí česla, která případné rostlinné zbytky zadrží,“ uvedl.

Upravený prostor za koupalištěm se po vyčištění zatravní. Tak se okolí potoka postupně promění v přírodní parčík, který může být příjemným cílem procházek.

Zastupitelstvo Zlínského kraje zasedalo kvůli koronavirovým opatřením v prostoru budovy Kongresového centra ve Zlíně. 4. května 2020
Je rozhodnuto. Nová krajská nemocnice ve Zlíně bude stát