Mimořádná pravidla se dotknou chovatelů ve více než 20 obcích kraje.

Ten potvrdili veterináři minulý pátek v obci Šanov na Zlínsku. Ještě ten den zlikvidovali dva sousedící chovy drůbeže, kde v jednom z nich byla nebezpečná choroba objevena.

Mimořádná opatření se dotýkají chovatelů ve dvou oblastech.

„Byla vymezena dvě pásma, a to tříkilometrové ochranné a desetikilometrové oblast dozoru,“ vysvětlil za SVS mluvčí Petr Majer.

Obě pásma mají ve vyhlášce jednotlivě stanoveno, jak mají chovatelé drůbeže a ptactva postupovat.

Všichni chovatelé ptactva a drůbeže z obou pásem pak mají povinnost, stejně jako to bylo v případě afrického moru prasat, odevzdat soupis doma chované drůbeže a ptactva, a to nejpozději do pátku 20. dubna, na příslušné obecní úřady.

„Tyto seznamy pak budou svezeny na krajskou veterinární správu,“ doplnil mluvčí SVS.

V Šanově měli sečteno již ve středu.

„Šedesátka chovatelů odevzdala seznamy. V obci tak je v současnosti zhruba 400 slepic, 150 holubů a něco málo vodního ptactva,“ hlásil starosta obce Šanov Milan Humpola.

Doplnil, že se všichni v obci těší, až budou mimořádná veterinární opatření odvolána. To by mělo být v ideálním případě, pokud se v oblasti nevyskytne nové ohnisko nákazy, v řádu týdnů. Až poté mohou lidé obnovit své chovy.

„Je u nás klid, zatím se nevyskytl žádný problém. V sobotu přijede veterinář a kdo bude mít zájem, může si nechat slepice proti tomuto onemocnění vakcinovat,“ připomněl starosta s tím, že vakcinace vyjde na deset korun za kus.

Dlouhým čekáním si museli projít oba majitelé zlikvidovaných chovů. Nejdříve minulý pátek čekali na veterináře, kteří jim měli zlikvidovat chov, ve středu pak na specializovanou firmu, která měla provést v místech chovu kompletní dezinfekci.

„Nevím, kdy přijedou, ještě nevolali,“ uvedl Vlastimil Surý, majitel jednoho z těchto chovů.

„Tak co mám dělat? Musím to brát s úsměvem,“ uvedl Vlastimil Surý při pohledu na prázdné místo, kde měl ještě před týdnem téměř padesátku slepic.

Virus Newcastleské choroby může infikovat více než 200 druhů ptáků. Z nich nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí, a papouškovití. K přenosu infekce dochází jednak přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a jednak nepřímo kontaminovaným krmivem, vodou, kuchyňskými odpady a pracovními pomůckami.

Virus Newcastleské choroby může infikovat člověka a vyvolat u něho jednostranný nebo oboustranný zánět spojivek. Infekce však spontánně během několika dnů odezní.