Nevzhledný asfalt před rekonstruovanou budovou zmizí a změní se i rozmístění parkovacích stání.

„Půjde o renovaci současného nevyhovujícího stavu, výraznou změnou bude především výměna povrchů a změna rozmístění parkovacích stání. Plocha bude i nadále využívána pro parkování, počet stání zůstane podobný jako dnes, místa však budou komfortnější. Zásadně se změní prostor pro chodce, který bude zřetelně vymezený a tím i bezpečnější. Bude také prodloužena cyklostezka podél budovy Tržnice a dojde k osázení stromů,“ konstatoval za radnici primátor Miroslav Adámek.

Plocha bude i nadále univerzálně využitelná také pro jiné účely, například v době festivalů a Barum rally.

„Pokud půjde vše podle plánu, prostor začne sloužit obyvatelům města ještě v průběhu tohoto roku,“ doplnil Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování magistrátu.

Demonstrace studentů - Vyjdi ven ve Zlíně.
Studenti ve Zlíně: chraňme ústavu

Obnova prostranství probíhá ve spolupráci s investorem rekonstrukce a majitelem Obchodního domu.

„Připravované zvelebení parkoviště jedině vítáme. Věřím, že se díky všem investicím stane tato část města skutečně přitažlivým a atraktivním místem, které bude lákat k návštěvě všechny generace,“ uvedl Radovan Pilich, jednatel společnosti Prior.

Rekonstrukce Obchodního domu je aktuálně v plném proudu. Během podzimu a zimy proběhly nutné bourací práce a současně práce na novém plášti budovy, kde byla původní nevzhledná okna nahrazena novými, která svými rozměry respektují původní vizi architekta Františka Lydie Gahury. S příchodem jarních měsíců začala výstavba nové jižní přístavby, poté již přijdou na řadu dokončovací práce a interiéry.

„Pokračujeme podle původního časového harmonogramu. Stále platí, že otevření dvou spodních podlaží obchodní pasáže plánujeme na konec prázdnin,“ doplnil Radovan Pilich.

Výukové modely pro resuscitaci
Krajští záchranáři mají nové vyučovací pomůcky za 8 milionů

Největším nájemcem prostor v novém obchodním domě se po rekonstrukci stane zlínská společnost HP TRONIC. Ta již dříve oznámila, že sem přesune sídlo a ve vyšších poschodích zřídí kanceláře pro čtyři stovky zaměstnanců. V další fázi pak v nejvyšších patrech připravuje i projekt wellness centra, zážitkové restaurace a hotelu.

Kromě toho se do obchodní pasáže vrátí i supermarket Billa, který měl v Obchodním domě prodejnu již před rekonstrukcí, a nově přibudou další podniky a obchody.