Od poloviny září se komunikace opravuje. Jedná se o obnovu asfaltového krytu vozovky v celém úseku. Odfrézování povrchu komunikace se už uskutečnilo při částečné uzavírce. Za plné uzavírky bude prováděna pokládka živičných vrstev.  (ex)