„Problém se projevil v provozu, kdy do prostoru mlžítka vstupují děti, ale i dospělí a mačkají vodní trysky, až systém poškodí,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast městské zeleně Michal Čížek.

Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti nechybí v těchto dnech sestava mlžných bran, kašna s tryskající vodou ani vodní prvek u plastiky historické podoby města.
Vedra ve městech? V Hradišti jedou mlžné brány, tu ve Zlíně lidé poškodili

„Vodní prvek před tržištěm ve Zlíně se nezapíná žádným tlačítkem. Vodní mlhu spouští automaticky tepelné a časové čidlo,“ stojí na webových stránkách města Zlína. Tato informace by se také měla objevit na ceduli u mlžítka. 

Konec dalšímu poškozování

Město Zlín nyní aktivně hledá možnosti nejúčinnějších variant řešení, které by dalšímu poškozování veřejného majetku zabránily. I v případě nezáměrného poškozování se stále jedná o vandalismus. Prostor mlžné brány proto již nyní monitoruje kamera Městské policie Zlín. 

Spodní trysky chce nechat město po dohodě s výrobcem zaslepit, což by mělo znesnadnit lidem manipulaci s nimi.