Zlíňané aktivně komunikují s radnicí na internetu. Odpovědi získávají rychle

Nebezpečné schody ve Slunečné ulici

Pisatelku pod jménem Jana Jordová naposledy zajímalo, kdy radnice opraví schody mezi domy čísel popisných 4555 a 4556 ve Slunečné ulici na Jižních Svazích. Jedná se o trasu, kterou si někteří zkracují i cestu ze sídliště do města. „Schody jsou v havarijním stavu. Může na nich dojít k úrazu,“ upozorňuje na internetu pisatelka.

Odpovědi se jí dostalo v témže dni. A přišla dobrá zpráva. Odbor dopravy magistrátu už prý opravu schodů zadal a měly by být opraveny letos na jaře.
Ještě téhož dne přišla i odpověď na druhou část otázky pisatelky Jordové. Zajímá ji, kdy bude konečně zrekonstruováno dětské hřiště nedaleko schodů.
„Skutečný stav hřiště je katastrofální. Připomíná louku pro venčení psů. Za třicet let nebyla na hřišti provedena žádná oprava, průlezky jsou zrezivělé, pískoviště bez písku,“ popsala stávající situaci obyvatelka krajského města.

Hřiště se oprav dočkají postupně

Vedoucí odboru městské zeleně Zuzana Pecharová ji i další matky s dětmi ubezpečila, že opravu konkrétně tamního hřiště považuje město za prioritu. „Jeho rekonstrukce ale závisí na výši finančních prostředků, které pro letošní rok ještě neznáme,“ vysvětlila Pecharová.Zmínila však, že v roce 2009 opravilo město blízké hřiště v zatáčce. A vzhledem k celkovému počtu hřišť ve městě, tedy přibližně 385, není radnice schopna během dvou let investovat do jedné lokality vysoké finanční částky.

„Během minulých let probíhala nejnutnější údržba spolu s výměnou písku a stejně tomu bude i nadále. Případná velká rekonstrukce hřiště bude provedena do roku 2012. Obyvatelé budou samozřejmě včas informováni tak, aby se mohli k náplni hřiště vyjádřit,“ ujistila Pecharová.Autora příspěvku se jménem Jiří Schneider zase zajímá rekonstrukce komunikace U Lomu pod klinikou Tomášov, která je podle něj dnes v dezolátním stavu.

„Tato komunikace byla vybudována v roce 1935 a nachází se ještě v původním stavu. Patří ke kolonii rodinných domků, které byly postaveny na základě architektonické soutěže firmy Baťa v roce 1935. Čtyři oceněné domky z této soutěže jsou chráněny jako kulturní památka. Rekonstrukci této komunikace by uvítali nejen obyvatelé kolonie a návštěvníci kliniky Tomášov, ale určitě také památkáři,“ je přesvědčen pisatel.

Silnice u Tomášova bude bez výtluků

Jaroslav Černý z oddělení provozu a investic dopravního odboru jej potěšil pouze částečně. „Odbor bohužel nedisponuje pro rok 2011 financemi, prostřednictvím nichž by bylo možné zajistit rekonstrukci komunikace v ulici Nad Ovčírnou VI a v ulici U Lomu. V rámci běžné údržby komunikací ale provedeme v letošním roce v dané lokalitě opravu výtluků,“ sdělil. Jiřího Schneidera potěšil podle odpovědi i tento příslib.