Plošná obnova povrchu vozovky je metoda, kdy se na vozovky pokládají souvislé nové živičné vrstvy. Používá se tam, kde je původní vozovka v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, ale kde není nutno zasahovat do původních konstrukčních vrstev komunikace.

Zpravidla jde o odfrézování poškozených vrstev vozovky v celé její šíři, aplikaci spojovacího postřiku, položení nové vrstvy živičné obalované směsi a její dohutnění silničními válci. Takto obnovená vozovka obvykle vydrží v dobrém stavu bez nutnosti každoročních lokálních vysprávek minimálně po dobu deseti let.

Zhotovitelem menších zakázek jsou firmy Inženýrské stavby Brno (pro okres Kroměříž), Strabag (okres Uherské Hradiště), Alpine Bau (okres Vsetín) a Eurovia CS (okres Zlín).

Tyto firmy uspěly v otevřeném výběrovém řízení na plošné obnovy povrchu vozovek pro období let 2014 až 2016. Na některé větší akce budou vypisována samostatná výběrová řízení.

„První práce budou zahájeny v průběhu května, poslední stavební akce z této skupiny plošných obnov povrchů budou dokončeny do konce října 2015," informoval radní Jaroslav Kučera.

Celoplošné obnovy povrchů silnic ve většině případů způsobí jen částečné uzavírky, kdy motoristům slouží jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy a provoz je řízen světelnou signalizací.

U některých úseků silnic může být stanovena i krátkodobá úplná uzavírka, která netrvá déle než tři dny. Předpokládá se, že metodou plošné obnovy povrchu bude v tomto roce opraveno nejméně 13 úseků krajských silnic o celkové délce téměř 19 kilometrů.(voz)

Celkové náklady dosáhnou zhruba 100 milionů korun, přičemž dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury je přislíbena ve výši 85 procent nákladů.

Přehled

ZLÍNSKO

 • Lukov (II/489, III/49016) délka: 565 metrů
 • OldřichoviceSalaš (III/4976), délka: 1691 metrů
 • Nedašov (III/50736), délka: 340 metrů
 • Zlín-Kostelec (III/4911), délka: 170 metrů
 • LoučkaHaluzice (III/4932), délka: 3650 metrů

KROMĚŘÍŽSKO

 • Těšánky Roštín (II/432), délka: 2409 metrů
 • Koryčany hranice kraje (II/429), délka: 948 metrů
 • Rymice hranice kraje (II/490), délka: 3 725 metrů

UHERSKOHRADIŠŤSKO

 • Boršice (II/422), délka: 400 metrů
 • Záhorovice (II/495), délka: 1750 metrů

VALAŠSKO

 • Valašská Bystřice (III/05726), délka: 2256 metrů
 • Vsetín Palackého ul. (III/05736), délka: 493 metrů
 • Vsetín křižovatka (III/05736, III/05737) délka: 512 metrů
 • Pozn: Tento přehled ještě není definitivní a může být průběžně doplňován