„Hned jak opadne poslední sníh, zahájí pracovníci pohřebnictví zbývající část prací. Vše by mělo být hotovo koncem května,“ sdělil předseda svazku obcí Region Zlínsko Ondřej Kapusta.

Právě Region Zlínsko je iniciátorem úprav židovského hřbitova ve Zlíně.

„Zatímco v loňském roce byly hloubkově očištěny náhrobky, odstraněny z nich větve a napadané listí, letos je v plánu zpevnění cest, osazení plotu a informačních tabulí to nás čeká v následujících týdnech,“ dodal Kapusta.

Otevření nově upraveného hřbitova by se měl zúčastnit také vrchní český zemský rabín Efraim Karol Sidon, který na pozvání předsedy Regionu Zlínsko navštívil Zlín v červenci minulého roku a pomohl se získáním povolení k uskutečnění ú­prav.

Součástí slavnostního otevření židovského hřbitova by měla být i výstava fotografií jednotlivých náhrobků a momentek z této hřbitovní sekce a také putovní výstava nazvaná Zlínsko židovské. Ta by měla podle organizátorů přiblížit a zmapovat život nevelkého počtu židovských rodin na území regionu.

„Uvažujeme také o uspořádání koncertu židovské klezmer hudby,“ uzavřel předseda Regionu Zlínsko.

Ačkoliv se ve Zlíně nachází židovský hřbitov, obyvatelé této národnosti, kterých tady nikdy mnoho nebylo, už tu dlouhá léta nežijí.

„Pokud na Zlínsku někdo zůstal tak patří k těm, kteří trpí takzvaným syndromem holocaustu. To znamená, že svůj původ tají a mnohdy ani jejich děti netuší, že mají židovskou národnost,“ řekl člen brněnské židovské obce, který pochází ze Zlína, z osobních důvodů však nechtěl být jmenován. Dodal, že sám zná asi jen čtyři osoby v celém regionu které mají židovský původ, z toho dvě se k němu nehlásí .