Město již zná šest postupujících návrhů na rekonstrukci náměstí Míru a jeho blízkého okolí. Porota vybírala z 24 přihlášených návrhů.

„Postupující soutěžící dle zadání dopracují své návrhy a poté se porota sejde ještě jednou a vybere konečné pořadí včetně vítěze,“ vysvětlil mluvčí města Zdeněk Dvořák. Výsledky by podle něj měly být zveřejněny ještě před Vánocemi. V lednu pak bude otevřena výstava všech doručených návrhů.

DALŠÍ VYLEPŠENÁ ČÁST KRAJSKÉHO MĚSTA

Náměstí Míru bude další prostorou centra Zlína, která se dočká vylepšení vizáže. Prostorám kolem náměstí Práce, Gahurově prospektu nebo parku Komenského rekonstrukce jednoznačně prospěla. Vnesla do nich čilý život, který si lidé pochvalují a přejí si, aby se i náměstí před radnicí s přilehlými prostory proměnilo.

Petr Novotný ze Zlína se domnívá, že náměstí má být místem setkávání lidí. „Měli by se zde cítit bezpečně a příjemně,“ uvedl občan.

Také Marie Kopečková vnímá náměstí jako centrální prostoru města. „Bylo by fajn, kdyby se sem vešlo více lidí,“ ocenila by paní.

Stýská si hlavně při velkých akcích, jako je novoroční ohňostroj či vánoční trhy. „To tady není k hnutí,“ uvedla.
„Samotné uskutečnění je samozřejmě záležitostí několika dalších let,“ uvedl vedoucí oddělení prostorového plánování magistrátu Ivo Tuček. Všechny náležitosti včetně dokumentace, vyřízení povolení a výběru dodavatele by město chtělo stihnout do roku 2020.

Stavba pak potrvá rok až dva.

„Důležitou roli bude hrát rok 2022, kdy bude město slavit 700 let od první zmínky a kdy by mělo náměstí pro tyto účely sloužit,“ vysvětlil mluvčí města.

Je podle něj otázkou, zda se obnova stihne do té doby, nebo bude naopak načasována až následně. „Z toho důvodu je velmi obtížné odhadovat termín realizace,“ vysvětlil.

Předpokládaná investice se pohybuje nad částkou 200 milionů bez DPH.

Šedesát milionů bez daně se odhaduje na rekonstrukci veřejných prostranství, přibližně 150 milionů pak na vybudování podzemního parkoviště.

„Předpokládáme i spoluúčast soukromého investora,“ vysvětlil Zdeněk Dvořák.

NÁMĚSTÍ BY SE MOHLO ZÁSADNĚ PROMĚNIT

Předmětem soutěže je navržení architektonickourbani- stického řešení náměstí Míru a jeho okolí s důrazem na dnes již dosluhující veřejná prostranství. Jedná se o prostoru na rohu třídy T. Bati a ulice Osvoboditelů a na náměstí navazující ulici Rašínovu a východní část ulice Bartošovy.

Soutěž má prověřit, jak je možné zvýšit kvalitu života ve městě. „Jedině veřejná soutěž je nástroj, který vyhlašovateli umožní vybírat ze širokého názorového spektra,“ vysvětlil Zdeněk Dvořák.

Kvalitu doručených návrhů podle něj soutěžní porota označila za velmi dobrou.

„Probíhá druhé kolo a soutěž je stále anonymní. Nic podrobnějšího nemohu říci. Jakákoli informace by mohla některého soutěžícího zvýhodnit,“ sdělil architekt Svatopluk Sládeček, který je členem poroty.

PARKOVACÍ DŮM ULEVÍ STŘEDU MĚSTA

Podle Ivo Tučka je cílem soutěže také nalezení vhodného umístění parkovacích kapacit, které jsou v této oblasti nedostatkové. „Předpokládá se vznik podzemních garáží pod náměstím při třídě Tomáše Bati,“ uvedl.

Výsledkem vzniku nových parkovacích ploch by mohlo být uvolnění plochy před kostelem sv. Filipa a Jakuba pro novou parkovou plochu. Ulevilo by se i přilehlým ulicím.

ZPĚT K HISTORII

Od soutěže se také očekává vyřešení vztahu náměstí Míru k hlavní třídě, kde dříve stával domovní blok. Jde o prostoru mezi zpevněnou částí náměstí Míru a třídou Tomáše Bati, ze které zbyl do dnešních dnů pouze jeden objekt. Město má zájem navázat na historii a umožnit tak zástavbu dané části náměstí.