Dobrou pověst však tvoří první dojem a tady už Zlín pokulhává. Pokud totiž přijedou návštěvníci do Zlína vlakem či autobusem, jejich první pohled spočine na šedivém, značně omšelém nádraží s mobiliářem, který snad ještě pamatuje éru prezidenta Husáka. Na lepší časy by se mohlo začít blýskat až za pár let. Ve Zlíně má, po vzoru jiných měst, vzniknout moderní dopravní terminál. S pracemi se však má začít nejdříve v roce 2015. Situaci komplikovala i skutečnost, že ani jedno z nádraží nevlastní město.

Váš názor nás zajímá
Mělo by se investovat do zvelebení vlakového a autobusového nádraží ve Zlíně? Nebo jsou podle vás důležitější projekty, do kterých by se měly vložit peníze?

Pošlete nám váš názor na adresu Zarámí 4422, Zlín, 760 01. Můžete využít i e-mailovou adresu editori.zlin@denik.cz.

Svůj pohled na svět můžete sdělit také v diskusích na našich webových stránkách či na facebooku.

„Město mohlo dosud maximálně prosit o nápravu stavu. Nicméně už od podzimu loňského roku jednáme s Ministerstvem dopravy, Správou železniční a dopravní cesty i Zlínským krajem o nové nádražní budově," uvedl Jiří Kadeřábek, náměstek zlínského primátora. Nová výpravní budova má vzniknout v rámci rekonstrukce a elektrifikace železnice Otrokovice Vizovice.

„Jezdím do Zlína za prací a už jsem si zvykl. Pro někoho, kdo sem přijede poprvé, to však může být trochu šok. Nejvíc mi však vadí postavičky, které mě každý den žádají o drobné," říká Pavel Nevelký z Uh. Hradiště.

Podle něj by se mohlo začít alespoň novým nátěrem nádraží. Jenže majitelé obou dopravních „uzlů" se k investicím nemají. „Nemá to cenu, bude se přece stavět nové nádraží," shodují se.

„Rekonstrukci stávající výpravní budovy na nádraží Zlín-střed neplánujeme. Budova by totiž měla ustoupit stavbě nového kolejiště a také nové budovy. Realizovat nákladnou rekonstrukci stávající výpravní budovy, která bude nakonec zdemolována, by bylo velice neekonomické. Na budově provádíme běžnou údržbu. I přes to, že budova nepatří k nejmodernějším, je čistá a udržujeme zde pořádek," je přesvědčena Kateřina Šubová, mluvčí Českých drah. Podobně argumentuje i majitel autobusového nádraží společnost Bent holding.

„Vítejte ve Zlíně"

Zlín - Do krajského města musí jednou za čas zamířit snad každý obyvatel Zlínského kraje. Ti, kteří však přijedou vlakem či autobusem, si musejí na krásy Zlína chvíli počkat. A je jedno, jde-li o Zlíňany, kteří si vracejí domů, další obyvatele kraje z jiných okresů či turisty zdaleka. Všichni společně musejí při cestě do centra, ale i jiných směrů, přetrpět cestu kolem nespočtu ošklivých zákoutí, která mají v oblibě různé nádražní živly. Skutečné kultury cestování by se mohli cestující dočkat po roce 2015, kdy by mohla začít stavba dopravního terminálu. Kdy se podaří opravit i ona ošklivá zákoutí v okolí, je ve hvězdách. Řada z nich je v soukromých rukou.

„S názorem, že první dojem při vjezdu na zlínská nádraží není zrovna nejlepší, nelze než souhlasit. Nádraží však využíváme v rámci nájemní smlouvy. Vím, že v minulosti se vlastník nádraží zajímal o možnost vybudování moderního terminálu. To však není jen v silách majitele," připomněl Josef Růčka, výkonný ředitel ČSAD Vsetín, s tím, že se na tomto náročném projektu bude podílet řada organizací.

Nejdůležitější je dohoda mezi Dráhami, respektive Správou železniční a dopravní cesty, majitelem autobusového nádraží společností Bent Holding a městem. „Náš dopravní expert připravuje zadání studie řešení centrálního dopravního terminálu. Samozřejmě musí vycházet z daných skutečností. Tedy že město není vlastníkem objektů a že se výpravní budova přemístí na místo šestnácté budovy," doplnil náměstek primátora Jiří Kadeřábek.

Vzhledem k plánované stavbě terminálu se tak cestující ve Zlíně žádných větších úprav nádraží ještě několik let nedočkají.

„Výpravní budova není nejmodernější, ale udržujeme zde čisto a pořádek. Investice do ní by byly, vzhledem k plánované výstavbě nové budovy a demolici té staré, velmi neekonomické," připomněla Kateřina Šubová, mluvčí Českých drah. V podobném duchu se vyjádřili i zástupci majitele autobusového nádraží společnosti Bent Holding.

„Z hlediska střednědobého plánu se vybudováním moderního terminálu zabýváme. Musí to však být ve vazbě na České dráhy. Jsou zpracovány i první studie. Celkové řešení se však váže i na koncepci řešení Českých drah, která se v minulosti pozměnila. Finální podoba této investice bude ještě předmětem společných jednání se zástupci města a ČD," uvedl výkonný ředitel Bent Holdingu Jan Hudeček.